94.Sayı

RÛHA ŞEKİL VERME SANATI

Somuncu Baba

Eğitim; rûhun¸ bireyin¸ bütün bir milletin teşekkülünü sağlayan¸ maddî ve manevî hayatımızı düzenleyen önemli bir unsurdur. Geçmişten geleceğe eğitim kalitesi… Devamını oku

MEKTÛBAT-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVİ

Somuncu Baba

Mektûbât-î Hulûsî-i Dârendevî (Otuzuncu Mektup) Hasret ateşiyle yanan yürek¸ sizin derdinizi asla unutmayan bir gönül ve yaşlar döken bir göz… Devamını oku

DUÂLARIMIZ EKSİLMESİN

Somuncu Baba

Geçen ayki 93. sayımızda Hulûsî Efendi’nin duâ edip yalvardığı bir gazelini konu edinmiştik. Bu arada duâlarımızın Allah katında kabûl edilmesini… Devamını oku

SEVGİ İLE SEVGİ EĞİTİMİ

Somuncu Baba

“Allah’ın kulunu sevmesi¸ ona yardım etmesi¸ mutlu kılması ve başarıya ulaştırmasıdır. Allah’ın sevgisini kazanan¸ hidâyet nuruyla aydınlanır ve aydınlatır¸ güzel… Devamını oku

HZ. PEYGAMBER'İN ÖRNEKLİĞİNDE EĞİTİM

Somuncu Baba

Onun toplumu karanlıklardan alıp aydınlığa çıkarma noktasındaki başarısının sebepleri elbette pek çoktur. Allah’ın kullarından beklediklerini onlara öğretirken örnek bir eğitimci… Devamını oku

EDEBİYATIMIZDA ZAFERLER AYI

Somuncu Baba

Tarihimizin hemen bütün büyük savaş ve zaferleri Ağustos ayında gerçekleşmiştir. Malazgirt’ten Başkumandanlık Meydan Muharebesi'ne kadar. Bunun sebep ve sâiklerini tarihçilerimiz… Devamını oku

KARÎBU'LLAH/ALLAH'A YAKINİHRAMCIZÂDE

Somuncu Baba

Tasavvuf¸ insanı ebedî saadete ulaştırmak için en güzel ahlâkı bir metod dâhilinde bir mürşid-i kâmilin terbiyesinde sunan disiplindir. Mürşid-i kâmiller… Devamını oku

ÇOCUKLARIN DÎNÎ EĞİTİMDE ÖNCELİKLER

Somuncu Baba

Allah'ın Nimeti¸Dünyanın Süsü ve Aynı Zamanda İmtihân Vesilesi:Çocuk Allah’ın Nimeti¸ Dünyanın Süsü ve ve Aynı Zamanda İmtihân Vesilesi: Çocuk Kur’ân… Devamını oku

KİEV İZLENİMLERİ – II

Somuncu Baba

Kiev İzlenimlerinin ilk bölümünde Ukrayna tarihine ve bölge üzerindeki Türk hakimiyetine değinmiştik ve Kiev gezimiz bir giriş yapmıştık. İkinci bölümde… Devamını oku

ÖRNEK BİR LİDER ÖMER B. ABDÜLAZÎZ

Somuncu Baba

“Fudeyl bin İyâz ona şu veciz tavsiyeleri serdetti: “Ey Mü’minlerin Emîri! Eğer bulunduğun makamın hakkını tam yerine getirmek istiyorsan; bu… Devamını oku