90.Sayı

KUTLU DOĞUM

Somuncu Baba

O kutlu doğum¸ kâinat ufkundan bir güneş doğuşuydu. Bu nur cehaleti ve bütün karanlığı aydınlığın boğuşuydu. O kutlu doğum¸ kâinat… Devamını oku

DİVÂN-I HULÛSİ-Î DÂRENDEVÎ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Her demde sürülmez bu devrân-ı Rasûlu'llâh Her demde kurulmaz bu dîvân-ı Rasûlu'llâh Her dîdeye yüz… Devamını oku

İSLÂM'IN EVRENSEL İNSAN HAKLARI BEYANNAMESİ PEYGAMBERİMİZİN VEDÂ HUTBESİ'NDEN MESAJLAR

Vedâ Hutbesi İle İlgili Tarihî Bilgi Peygamberimizin umre sayısı ihtilaflıdır. Çoğunluk onun¸ hicretten sonra üç kez umre yaptığını söyler¸ onun… Devamını oku

HANGİ ŞÂHIN İHSANI!

Tasavvufî zâviyeden konulara bakan şairimiz bu gazelinde vîrân olmuş kalbinin tedâvîsi için bir padişahtan lütuf ve ihsân istemekte; içinde var… Devamını oku

MUHABBETİ EN GÜZEL TAŞIYAN İSİM: HAZRETİ MUHAMMED (S.A.V.)

Övgüye en çok lâyık olan Allah Teâla¸ Peygamberimize “Muhammed” ismini vermekle övdürdü ve sevdirdi. Övgüye en çok lâyık olan Allah… Devamını oku

GÜL KÜLTÜRÜMÜZ VE HAZRETİ PEYGAMBER

İnsanın¸ insana ve maddeye karşı duruşunu belirleyen bir bütün olarak kültür¸ toplumsal dokuyu inşa eden¸ ona maddî ve mânevî alanda… Devamını oku

REGÂİBİYYE VE ÜSKÜDARLI SÂFÎ'NİN BİR REGÂİBİYYESİ

“Hz. Peygamber � edebiyat – şiir” kelimelerini yan yana getirdiğimizde ilk akla gelecek şey na'tlardır. “Hz. Peygamber – edebiyat –… Devamını oku

PROF. DR. İ.HAKKI ÜNAL: SÜNNET VE HADİS¸ PEYGAMBER EFENDİMİZİN AHLAKİ ÖRNEKLİĞİDİR'

Kelime anlamı itibariyle ve ıstılah olarak 'sünnet' ne anlama gelir? Kelime olarak 'sünnet'¸ ister iyi ister kötü olsun¸ davranış¸ takibedilen… Devamını oku

BİR HUKUK ADAMI OLARAK HAZRETİ PEYGAMBER

Hukuktan Önce Ahlâk Hz. Peygamber her şeyden önce Yüce Allah'ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği evrensel bir kurtarıcıdır. Hukuktan Önce Ahlâk… Devamını oku

HAZRETİ PEYGAMBERİ SAVUNAN OSMANLI

Osmanlı'nın temellerindeki en sağlam harç ya da mayalardan biri de “Allah ve Peygamber Sevgisi” idi. Osmanlı'nın temellerindeki en sağlam harç… Devamını oku