86.Sayı

MEVLÂNA VE GÖNÜL

Somuncu Baba

Tasavvufta¸ ‘gönül' aşkın tecelli ettiği yer olduğu için her şeyden önemlidir. İlahî sırlara açılan kapıdır. O kapının kapalı olması demek… Devamını oku

MEKTÛBAT-I HULÛSİ DARENDEVİ – 25. MEKTUP

Somuncu Baba

Altının Değerini Sarraf Bilir İki cihanın gümüş ile altınının¸ tac ve tahtının değerini karşılamayan asalet yoluna giden kardeşlerimizin yüce kıymetini… Devamını oku

MEVLÂNA DA MANA ŞEKİL BİR BÜTÜNDÜR!

Somuncu Baba

Mevlâna ile ilgili pek çok yayının yapıldığı günümüzde onun ibadet anlayışına dair çeşitli spekülatif yorumlar da yapılmaktadır. Mevlâna ile ilgili… Devamını oku

GÖNLÜMÜZÜ TEMİZ TUTALIM

Somuncu Baba

Birçok vesile ile ifade edildiği gibi maddî ve manevî bakımdan insanın vücudunda en önemli yer kalbtir. Birçok vesile ile ifade… Devamını oku

BEN NE DOĞULUYUM:NE BATILI. GÜNEŞİM BEN

Tanpınar'ın ifadesiyle¸ �ihtiyar Şark'ın en büyük şairi' olan Mevlâna Celaleddin Rûmi'nin Mesnevi-i Şerif'inin¸ Süleyman Nahifi tarafından manzum olarak yapılmış çevirisi… Devamını oku

ÜÇ HADİS ÜÇ BEYİT ÜÇ HİKAYE

Kur'an ve sünnetten beslenen mutasavvıflar iç âlemlerindeki tecrübelerini izhar etmek için kaleme sarılmış ve hikmetli sözler¸ değerli eserler meydana koymuşlardır…. Devamını oku

SANAT TARİHÇİSİ VE MEVLEVÎ DERGAHLARI ARAŞTIRMACISI DR.BAHRİHÛDA TANRIKORUR:MEVLEVÎLİK İNSANI İYİ BİR MÜSLÜMAN YAPMAYI HEDEFLER

Somuncu Baba

Barihudâ Tanrıkorur İlk adı¸ Charmaine Angele Moo. Şimdiki ismi Şermin Barihudâ Tanrıkorur. Ûdî bestekâr¸ yazar¸ merhum Cinuçen Tanrıkorur'un hanımı� Barihudâ… Devamını oku

İSTANBUL-ŞAM HATTINDA TALİHSİZ BİR SON OSMANLI: SULTAN VAHDEDDİN

Sultan Vahdeddin¸ Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden ayrılmasıyla kader çizgisi kesişen talihsiz bir “Son Osmanlı”dır. Sultan Vahdeddin¸ Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden… Devamını oku

KUR'AN IŞIĞINDA İNSANIN FITRATI VE DAVRANIŞ YÖNELİMLERİ

Somuncu Baba

Kur'an'a göre insan¸ ruh ve bedenden meydana gelmiş olup yaşantı ve davranışlarıyla işlev gören bir varlıktır. Kur'an'a göre insan¸ ruh… Devamını oku

MEVLÂNA'NIN TEBRİZLİ GÜNEŞİ ŞEMS

Horasan'dan Tebriz'e gelip yerleşen basit bir dokumacının oğlu olan Şems-i Tebrizî¸ aldığı terbiyeden¸ garip olmakla beraber manalı ve hesaplı hareketlerinden… Devamını oku