84.Sayı

İLİM EHLİNE SAYGI

Somuncu Baba

ilim¸ gerçeği öğrenmek ve bilmektir. Şuur sahibi insanın manevî zenginliğidir. Bilgiyi¸ hikmeti¸ çözmek için ilim gereklidir. Akıl sahibi varlık olan… Devamını oku

KIRKDÖRDÜNCÜ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Cenâb-ı Hakk¸ büyük kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer¸ 9.) buyurmaktadır. Elbette bilenlerle… Devamını oku

İSLÂM'DA İLMİN ÖNEMİ VE HEDEFİ

Somuncu Baba

İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin sahipleri olarak dünyada en az okuyan toplumlar arasında yer almaktayız. Gerçekten de okumuyoruz. Kahvehane… Devamını oku

ALLAH GÂNÎ VE BÂKθBİZ FAKÎR VE FÂNİYÎZ

Somuncu Baba

Bu şiirde Hulûsî Efendi¸ önce Fakr ve Kenz kelimeleri üzerinde durmaktadır. Bu iki kelimeden birincisi Peygamberimiz (s.a.v)’in “Fakirlik benim övündüğüm… Devamını oku

MESCİT VE KADIN

Somuncu Baba

“Bazen getirilen çocuklardan birinin namazda iken ağlaması tutar¸ Hz. Peygamber annesinin çocuğuna şefkati nedeniyle namazı normalden biraz hızlı kıldırır¸ kıraati… Devamını oku

SENDEN DOLU İKİ CİHAN

Somuncu Baba

Senden dolu iki cihan Oldum zuhurundan nihan Ger bulayım seni ayan Ya Rab n’ola halim benim İki cihan¸ dünya ve… Devamını oku

İLAHİYATÇILAR HULÛSİ EFENDİ (K.S)’Yİ ANLATIYOR

Dünya hayıtını dolu dolu geçiren her mutasavvıf¸ değişik yönleriyle kendinden sonraki yaşayanlar tarafından hayırla anılır¸ her sözü¸ her işi¸ her… Devamını oku

AKLIN EN SOYLU FAALİYETİ: OKUMAK

Okumak¸ nitelikli her insanın¸ bir ömür boyu sürdürdüğü ve sürdürmek zorunda olduğu asil bir faaliyetidir. Ancak her yaş ve seviyenin… Devamını oku

TEKNOLOJİ VE İSLÂMİYET

Somuncu Baba

Kur’an-ı Kerim¸ Maide sûresinin 14. ayetinde teknolojiye işaret etmektedir. Kur’an bu işaretinde¸ teknolojinin Hıristiyan medeniyetine verilmiş bir ceza olduğunu belirtmektedir…. Devamını oku

OZON PERDESİ

Somuncu Baba

Çağımızda dünya gündeminin en mühim meselelerinden bir kısmı da çevre meseleleridir. “Çevre¸ âdemoğluna ruh üfürülüp beden elbisesi giydirildikten sonra ona… Devamını oku