79.Sayı

FETİH RUHU VE GENÇLİĞİMİZ

Somuncu Baba

İstanbul'un Fethi'nin 554. yılı münasebetiyle; fetih ruhunu yeniden keşfetmek için¸ yeni bir ruhî dirilişe ihtiyaç vardır. İstanbul'un Fethi'nin 554. yılı… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

– Aklın alır âşıkın neşve-i humâr-ı aşk Gecesi gündüz olup doğar mihr-i yâr-ı aşk Hayret alır dîdesin safvet alır sînesin… Devamını oku

EL-FETTAH'IN VARLIK ALEMİNDE TECELLİSİ

Somuncu Baba

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın zatının fiziki anlamda ‘tasvir’i değil¸ niteliklerinin manevî anlamda ‘tavsif’i yapılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın zatının fiziki… Devamını oku

FATİHLER VAR OLDUKÇA FETİH MÜYESSER OLACAKTIR!

Somuncu Baba

Fetih Suresinin Nüzul Zamanı ve Nüzul Ortamı Fetih Suresi Hicretin 6. yılı Zilkade ayında Hudeybiye anlaşması yapıldıktan sonra Medine dönüşü… Devamını oku

HULUSİ EFENDİ'NİN ARAPÇA – TÜRKÇE NAT'I

Somuncu Baba

Edebiyatımızda en çok işlenen sevgilerin başında âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullâh (s.a.v)’in sevgisi gelmektedir. Edebiyatımızda en çok işlenen sevgilerin başında… Devamını oku

O ÖRNEK OLDU¸ SORUN BİZDE

Somuncu Baba

“Allah rasûlünü daha yakından tanımanın bahtiyarlığı ise hiçbir değerle ölçülemeyecek kadar haz verici bir duygu olacaktır. Onu tanıdıkça kendimizi onun… Devamını oku

İMANIN TADINA ERMEK…

Somuncu Baba

“Bir kimsede şu üç özellik bulunursa imanın tadını duyar. Allah ve Peygamberi kendisine başkalarından daha sevgili olursa¸ sevdiği kimseyi yalnız… Devamını oku

MAVERAÜNNEHİR NEREYE DÖKÜLÜR?

Somuncu Baba

Bilgelerin Sultanı İbn Arabi¸ Fetihler kitabının bir yerinde şöyle der : ‘Allah’ın seninle açtığı ilk kapının senin nefsinin kapısı olduğunu… Devamını oku

İSTANBUL'UN ŞAİR FATİHİ

Somuncu Baba

“Selâtin-i muazzama-i Osmaniye içinde mükemmel gazeller¸ mürettep kasideler ve kıt’alar inşası ile ibtida tertib-i divan eden Hazret-i Fatih’dir.” “Selâtin-i muazzama-i… Devamını oku

AŞKIN SIRLI KAPILARI FETHOLUNCA

Somuncu Baba

Aşk¸ sırlar hazinesidir. Aşk cevherler yığınıdır. Yeter ki kapılarını âşıka açsın. Veya âşık onun kapısından girip¸ esrarlı âlemlerinde gezinebilsin. Aşk¸… Devamını oku