78.Sayı

O'NU SEVMEK O'NU ÖRNEK ALMAKTIR

Somuncu Baba

O'nu Sevmek O'nu Örnek Almaktır Bütün insanlığa ve bütün kâinata gönderilen Sevgili Peygamberimizi Allahu Teâlâ: "Şüphesiz sen doğru yola götürüyorsun…. Devamını oku

ŞEYH HAMID-I VELI MINBERINDEN HUTBELER

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) Untitled Document “(Rasûlüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiy⸠107.) Muhterem Cemâat-ı Müslimîn!… Devamını oku

EMİN MUHAMMED ÜMMETİNİN GÜVENSİZLİK PROBLEMİ

Somuncu Baba

“İnsanlığın yeniden¸ yitirdiği güven sıfatını kazanması için Emin Muhammed’i ve onun mesajını yeniden okuması¸ onu doğru bir şekilde anlaması ve… Devamını oku

PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATINDAN KESİTLER

Somuncu Baba

“Hz. Peygamber hayata iyimser bakar ve etrafındakilere de öyle tavsiye ederdi. Yüzünden tebessüm eksik olmazdı. En sıkıntılı anında bile üzüntüsünü… Devamını oku

SEVGİ DE BUĞUZ DA ALLAH İÇİN

Somuncu Baba

Hulûsî Efendi’nin şiirlerinde gönül konusu oldukça yer işgal eder. Geçmiş sayılarımızda da çeşitli gazel açıklamalarında bu konunun ele alındığını¸ hatta… Devamını oku

KUR'ANİ KULLUK¸ HZ. MUHAMMED VE SAFTAKİLER YANİ BİZLER

Somuncu Baba

“İslâm’da ibadetler¸ ahlâkî davranışlar velhasıl herşey Allah rızası merkezlidir. İnsan davranışlarının peşinden sevap alacağını ve cennete gideceğini bilse bile¸ bu… Devamını oku

GÖNÜLLERİ SARAN MUHABBET

Somuncu Baba

Bir Cuma günü¸ takvimler kameri hesapla Rebiü’l-evvel ayının onikinci gününü gösteriyordu. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri¸ Darendeli âlim Hacı Esat… Devamını oku

HZ. PEYGAMBER'İN YAZIYLA TASVİRİ: HİLYELER

Somuncu Baba

Hilye: “Süş ziynet¸ cevher¸ güzel sıfatlar¸ güzel yüz¸ güzellikler manzumesi” gibi anlamlara gelen Arapça bir kelimedir. Edebiyatımızda ise: “Hz. Peygamber’in… Devamını oku

HUZURDA

Somuncu Baba

Rivayetler bize¸ ilk yaratılan şeyin Efendimiz’in Nuru olduğunu söyler. Kainat O’nun nurundan yaratılmıştır. O¸ nur suretinde bir insandır. Rivayetler bize¸… Devamını oku

FAHR-İ KAİNAT EFENDİMİZİN İNSANLARA YAKLAŞIM METODU

Somuncu Baba

İnsanların gün geçtikçe sekülerizmin pençesine biraz daha düşerek başkalaştığı¸ cehalet ve dünya sarhoşluğuna kapıldığı ve kuru kalabalıklara rağmen yalnızlığı yaşadığı… Devamını oku