57.Sayı

MANEVÎ VE ZİHNÎ GELİŞİM İÇİN

Akıl sahiplerini hayırlı işlere götüren ilahi kanunlar bütününe kısaca din denir. Din; vahye iman ve ilâhi ahittir¸ din; özdeki tevhiddir…. Devamını oku

RUH SAĞLIĞI VE DİNİ İNANÇ

Somuncu Baba

Ruh sağlığı psikolojide genellikle şöyle tanımlanır: Duygusal ve sosyal olgunluk¸ bireyin kendisi ve çevresiyle barışık olması¸ hayatın sorumluluklarına dayanma gücü¸… Devamını oku

AMELLERİN İÇİNDE EN MAKBULÜ: ALLAH İÇİN SEVMEK

Somuncu Baba

Allah'u Teala insanı ahseni takvim olarak yaratmış¸ İslam'ı din¸ Hz. Muhammed (sav.)'i peygamber olarak kabul eden müminleri birbirine dost ve… Devamını oku

İSLÂM VE EVRENSELLİK

Somuncu Baba

“İslâm” kelimesi sözlükte; barış¸ anlaşma¸ boyun eğme¸ ihlâs¸ samimiyet v.b. anlamları ihtiva etmektedir. Kur’ân ıstılahında ise genel olarak; Allah’a boyun… Devamını oku

GÖNÜLDEKİ TECELLÎ

Somuncu Baba

Osman Hulûsî Efendi (ks): “Gözüm gün yüz ile rûşen özüm hicre leb-â-lebdir Elimde bâde-i gül-gûn dilimde zikr-i gabgabdır” beytiyle başlayan… Devamını oku

DAVRANIŞIN GÜZELLİĞİ

Somuncu Baba

Nezâket¸ insanların birbirlerine karşı terbiyeli¸ hoşgörülü¸ yumuşak¸ hâlden anlar davranması¸ onların şahsiyetlerine hürmet etmesi demektir. Nâzik olan insan¸ hemcinslerini kırmadan¸… Devamını oku

MARAŞLI SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

Somuncu Baba

Hikemî tarz¸ Dîvân Edebiyâtı ürünlerinden birisidir. Hikemiyyât denince ilk akla gelen şâir de hiç şüphesiz Nâbî’dir. Ahlâkî¸ edebî ve tasavvufî… Devamını oku

TAŞIT EDEBİYATI

Somuncu Baba

Motorlu araçların genellikle de minibüslerin arkalarına yazılan yazılar 70'li yıllardan başlayarak hızlı bir gelişmeyle kendine özgü bir anlatım biçimi oluşturmuşken¸… Devamını oku

OSMAN HULÛSİ EFENDİ'NİN ESERLERİNDE ŞEYH HAMİD-İ VELİ

Somuncu Baba

Dünya varlıkları içinde en değerli şey insan hayatıdır. Vazifeler içinde en değerli vazife insana¸ hayata hizmettir. Hayata hizmet içerisinde en… Devamını oku

İSTANBUL BENİM CANIM…

Somuncu Baba

Geçtiğimiz Mayıs ayında fethinin 552. yılını kutladığımız İstanbul¸ Hz. Peygamber’in -bizzat- işaret ettiği¸ dünyanın en önemli şehirleri arasında sayılmasının yanı… Devamını oku