235.Sayı

“Kadem-i Saadet”in Gölgesinde Bir Padişah Kabri: Sultan IV. Mustafa

235 Dergi-baş

Sultan IV. Mustafa, 8 Eylül 1779 tarihinde, İstanbul’da doğmuştur. Babası Sultan Birinci Abdülhamid Han, annesi ise Nüketseza Kadın Sultan’dır. Validesi… Devamını oku

TADI VE KOKUSU GÜZEL TURUNÇ MEYVESİ

235 Dergi-6

Kur’ân-ı Kerim, kıssaların en güzeli olan Yûsuf kıssasını anlatırken, Yûsuf’a tutkun olan Mısır Aziz’inin karısının yaptıklarına yer verir. Kadın, hizmetlisi… Devamını oku

HULÛSÎ EFENDİ MEKTÛBÂT’INDA MANZUM MEKTUP GELENEĞİ

235 Dergi-8

İslam edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatında da devlet büyüklerinin, din büyüklerinin, âlim ve şairlerin mektuplarının yer aldığı eserlere münşeât ya… Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî (k.s.)’ye Göre Zekât İbadeti

235 Dergi-10

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) zekât hakkında şöyle der: “Zekât vermek de İslâm’ın şartlarındandır ve kesinlikle yerine getirilmelidir. Zekâtı edâ etmenin en… Devamını oku

Günahlar Sebebiyle Yüce Allah’tan Ümit Kesilmez.

235 Dergi-11

Ebû Desme Vahşî b. Harb el-Habeşî. Sudan’dan Mekke’ye getirilmişti. Tuayme b. Adî’nin kölesiydi. Uhud Savaşı’nda Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in amcası Hz…. Devamını oku

DARBEYLE GELİP DARBEYLE GİDEN SULTAN IV. MUSTAFA

235 Dergi-165

Bir Darbeyle Gelip Başka Bir Darbeyle Giden IV. Mustafa’nın Tercüme-i Hâli Osmanlı padişahlarının 29. su, İslâm halifelerinin ise 108. si… Devamını oku

DERVİŞLİK NEFİS TERBİYESİDİR

235 Dergi-16

Tasavvufî anlayışın Anadolu coğrafyasında yaygınlaşmasıyla birlikte günümüze kadar devam eden dervişâne hayat tarzı, tekke ve zâviye muhitlerinden etrafa yayılarak devam… Devamını oku

OSMANLI SULTANI IV. MUSTAFA DÖNEMİ’NDE FAALİYETLERİYLE DİKKAT ÇEKEN TARÎKAT ŞEYHLERİ

235 Dergi-19

8 Eylül 1779 tarihinde dünyaya gelen IV. Mustafa’nın babası Sultan I. Abdülhamid, annesi Ayşe Sîneperver Sultan’dır. 29 Mayıs 1807 tarihinde… Devamını oku

‘İLK MÜSLÜMAN’ SON PEYGAMBER’DİR!

235 Dergi-22

Batı kaynaklarında Allah’ın Rasûl’ünü anlatan çok sayıda, eseri inceledim, taradım ve aldığım notlarla;  “Batıdaki Hz. Rasûl” adıyla bir çalışma yaptım. … Devamını oku

GÖNÜL NEDİR NE DEĞİLDİR

235 Dergi-25

“Gönlümüz şûh-ı sitemkârâna mihmân-hânedir     Âşıkânın bezl-i cân etmekliği cânânadır.”   Hulûsî-i Dârendevî   Tasavvufî anlayışın en önemli kavramı gönüldür. … Devamını oku