231.Sayı

SOMUNCU BABA DERGİSİ 200. SAYISI VE ÖZEL EKİ

somuncubaba-200-reklam

DERGİ KAPAKLARININ BÜYÜK HALLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 200. SAYI ÖZEL EKİNİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ   Somuncu Baba Dergisi,… Devamını oku

YARIM ASIR ŞİMŞİRLİK’TE MAHKÛM EDİLEN SULTAN: III. OSMAN

231 Dergi-14

Osmanlı Devleti’nin 25. Padişahı, 90. İslâm Halifesi: Sultan III. Osman Osmanlı Devleti’nin 25. Padişahı, 90. İslâm Halifesi olan III. Osman,… Devamını oku

BALIK SAHİBİ YÛNUS’U HATIRLATAN BİR BİTKİ: KABAK (YAKTÎN)

231 Dergi-6

Yüce Rabb’imizin bizlere anlattığı Kur’ân kıssaları sayısız hikmetlerle dopdoludur. O kıssalar bize mesaj verici yönleriyle anlatılmıştır. Anlatılanlar esas olarak geçmişe… Devamını oku

Hulûsi Efendi(k.s.)’nin Dîvân Oluşturma Sebebi

231 Dergi-12

Dünyada sebepsiz bir yaprak bile kımıldamaz derler. Kâinatın yaratılışı bile Allah’ın Habibine duyduğu sevgi sebebiyledir. “Levlâke levlâke lemâ halaktu’l-eflâk/Sen olmasaydın,… Devamını oku

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’NİN KUR’ÂN VE SÜNNET’E BAĞLILIĞI

231 Dergi-8

İmâm-ı Rabbânî Ahmed Sirhindî (k.s.) Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uymaya, bid‘at ve hurâfelerden sakınmaya çok özen gösterirdi…. Devamını oku

SULTAN III. OSMAN’IN GÖNÜL VERDİĞİ TARİKAT PÎRİ

231 Dergi-21

1 Receb 1110/3 Ocak 1699’da Edirne Sarayı’nda doğan III. Mustafa’nın babası II. Mustafa, annesi Şehsuvar Valide Sultan’dır. Babasının Edirne Vakıası… Devamını oku

GÜL GİBİ BİR SÂDELİK

231 Dergi-17

Tasavvufî eserlerde manevî âlemin sembollerle anlatılması, onu maddî olan dünyadan ayırmak için kullanılan bir metottur. Cenab-ı Allah’ın Celâl ve Cemâl… Devamını oku

GÖNÜL İLE SÖYLEŞMEK

231 Dergi-24

Kalp ama daha yaygın kullanılışı ile gönül, bir mutasavvıf şairin dünyasında çok özge, çok özel bir yer tutar. Bilir ve… Devamını oku

DEDE KORKUT / KORKUT ATA

231 Dergi-34

Korkut Ata, “Dede Korkut” adı ile tanınan destanî Oğuz hikâyelerinin toplandığı kitaba adı verilen bir bilge kişidir. Kitabın giriş kısmında… Devamını oku

TASAVVUF (TEKKE) MUSİKİSİ ÜZERİNE

231 Dergi-40

‘Allah’a götüren birçok yol vardır. Ben musiki ve semayı seçtim.’ Hz. Mevlâna.[1] Müzik/Musiki, insanı fıtratını derinden etkileyen sanat dallarından biridir.[2]… Devamını oku