228.Sayı

SOMUNCU BABA DERGİSİ 200. SAYISI VE ÖZEL EKİ

somuncubaba-200-reklam

DERGİ KAPAKLARININ BÜYÜK HALLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 200. SAYI ÖZEL EKİNİ PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ   Somuncu Baba Dergisi,… Devamını oku

İNSANIN SEBZELERLE ZORLU SINAVI

Başlıksız-1

İsrâiloğulları, Hz. Mûsâ’nın önderliğinde Fir’avun’un zulmünden, yıllarca (iki asır) süren esâret ve kölelikten kurtulmuştu. Onlar sâlimen Sînâ Yarımadası’na girdiler, orada/çölde… Devamını oku

SEVGİLİNİN YOLUNA CAN FEDÂ EDEBİLMEK

musa-228

Hakk’a kavuşmanın yegâne yolu aşktır. Aşk ehli mutasavvıflar, nefisle mücadele etme, dünyadan ve dünyevî her şeyden vazgeçme yönünde büyük fedakârlıklar… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Beni ta’n etme ey dil yâr ile yârânlığım vardır Ser-i kûyunda anın bir gece mihmânlığım vardır   Muhâl sevdâya düşdüm… Devamını oku

ES-SEYYİD HAMİD HAMİDEDDİN ATEŞ

2

Es-Seyyid Hamideddin Ateş Efendi 18.08.1960 tarihinde Darende’nin Zaviye Mahallesi’nde dünyaya geldi.[1] Muhterem babası Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi, annesi Hacı Naciye… Devamını oku

REHBERSİZ KALAN TOPLUMLAR

228-enbiya-yıldırım

Hadis: “Allah ilmi, insanlardan zorla söküp almaz. Fakat ilmi, ulemayı almakla kaldırır. Nihayet tek bir âlim kalmayınca halk cahilleri kendine… Devamını oku

HAYY B. YEKZAN: BİR YOL HİKÂYESİ

228-razaman-yıldız

İslâm düşünce geleneğinde, bir arayış, bir hakîkat yolcusu, ilk felsefî roman olarak İbn Tufeyl’in Hayy b. Yekzan adlı eseri gösterilir…. Devamını oku

TERK VE VUSLAT

228-mustafa-özçelik

Vuslat, dervişin miracıdır. Fakat bu kendiliğinden gerçekleşmez. Bir disiplin içinde yapılacak bir mücahede ile gerçekleşebilir ancak. Tasavvufi literatür, bu durumu… Devamını oku

FAALİYETLERİYLE ÖRNEK BİR VAKIF İNSANI: H. HAMİDEDDİN ATEŞ EFENDİ

başyazı-228

Bazı insanlar vardır, Allahu Teâlâ’nın onlara verdiği birtakım farklı donanımlarla toplumda kendini hemen hissettirirler. Bu insanlar fikirleriyle, fiilleriyle, zikirleriyle diğer… Devamını oku

SEFERE ÇIKAN SON PADİŞAH: SULTAN II. MUSTAFA

4

Osmanlı’nın 22. Padişahı Sultan II. Mustafa’nın Tercüme-i Hâli Osmanlı padişahlarının 22. si, İslâm halifelerinin ise 101. si olan Sultan II…. Devamını oku