224.Sayı

“Mekânın Şerefi Oturanın Şerefiyledir.”

somuncubaba-224-01basyazi

“Şerefü’l-mekân bi’l-mekîn.” diye meşhur bir kelâm-ı kibâr vardır. Bu veciz ifade; bir mekânın şerefi, üzerinde yaşayanlardan, sinesinde barındırdıklarından alır anlamını… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Beni ey servi mecnûn eyleyen vechin hayâlidir Yazılmaz söz ile denmez bu ne aşkın melâlidir Girer meydân-ı aşka her taraf… Devamını oku

Cennet Nimetlerinden Bir Meyve: Nar

somuncubaba-224-02nar

Kur’ân-ı Kerim’de nar meyvesi için ‘rummân’ kelimesi kullanılır ve üç âyette geçer. Bunların ikisinde dünya nimetleri içerisinde, birinde ise cennet… Devamını oku

Mustafa Takî Sivasî (k.s.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Mustafa Takî Efendi (k.s.) 1289/1873’te Sivas’ta doğdu. Babası Mehmet Selim… Devamını oku

İman ve İmtihan İlişkisi

somuncubaba-224-03iman_imtihan

“İnsanlar denenip imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik.’ demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?” Andolsun ki biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette… Devamını oku

Bir Huzur ve Sükûn Diyarı Darende Onu İnşa Eden Manevî Mimarlar

somuncubaba-224-04huzur_sukun

Bir Huzur ve Sükûn Diyarıdır Darende Bazı coğrafyalar vardır ki insanı çepeçevre sarıp sarmalar. Ruhunuz orada huzur ve sükûna kavuşur…. Devamını oku

Yeme İçmede Haram-Mübah Ölçüsü

Yenilip içilmesi haram olan şeyler bazı ayetlerde “Allah, size ancak leş, kan, domuz eti ve Allah’tan başkası adına kesileni haram… Devamını oku

Hulûsi Efendi Hazretleri’nin Sadra Şifa Sohbetleri

somuncubaba-224-05sadra_sifa

Sohbet, mürîdin tasavvufî yolda istikamet üzere yürüyüp mesafe kat etmesini sağlayan önemli vasıtalardan biridir. Tasavvufta mürîdin, mürşidi ile görüşmesi, mürşid-i… Devamını oku

Osmanlı Devleti’nde Tekke-Medrese Münasebetlerindeki Menfî Gelişmeler

Osmanlı sultanları devletin bakâsı için başlangıçtan beri sadece siyâsî ve askerî kuvvetlerin takviye edilmesini yeterli görmemekteydi. Sosyal kargaşanın, ahlâkî dejenerasyonun,… Devamını oku

Somuncu Baba’nın Kırk Hadis Şerhi: Müslümanlığın Üç Temel Şartı

5. Hadis “Münâfığın alâmeti üçtür. (Kişi) oruç tutup namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse bile; konuştuğu zaman yalan söyler,… Devamını oku