222.Sayı

Sultan Genç Osman’ın Rüyası

somuncubaba-222-01basyazi

Sultan Ahmed’in ölümünden sonra yerine geçen I. Mustafa’nın azlinden sonra tahta II. Osman (Genç Osman) geçmiştir. Genç Osman zeki tabiatlı,… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Ey kıble-i ervâh tecellâ nazarındır Ey dîde-i eşbâh mücellâ nazarındır Her demde lebin çeşmesi bin Hızr eder ihyâ Dil-ber lebi… Devamını oku

Üzerine Yemin Edilen ve Bir Sûreye İsim Olan Bir Nimet: “İncir”

somuncubaba-222-03incir

Yemin, genellikle söylenen sözün, verilen haberin doğruluğunu desteklemek için, muhâtabı bu konuda iknâ etmek için yapılır. Ortada söyleneni inkâr söz… Devamını oku

Halil Hamdi Dağıstânî (k.s.)

somuncubaba-222-04halilhamdi

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Kaynaklarda geçtiği şekliyle adı Halil Hamdi Dağıstânî’dir. Babası Yahya Efendi… Devamını oku

Seçkinci Dindarlık Anlayışının Zararları

somuncubaba-222-05seckinci

Yüce Allah (c.c.), insanoğlunu vahiysiz ve rehbersiz bırakmamıştır. Hz. Âdem (a.s.)’dan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e kadar gelmiş geçmiş bütün insanlığa çok… Devamını oku

Maktul ve Mazlum Bir Padişah: Sultan Genç Osman

somuncubaba-222-06maktul

Osmanlı padişahlarının 16.sı, İslâm halifelerinin 95.si olan II. Osman, nam-ı diğer Genç Osman, mazlum ve maktul bir padişahımızdır. 03 Kasım… Devamını oku

Gece Türküsü

Beni çağırma çöle, ben zaten oradayım, Bilmem bu çöl nerdedir, bilmem ben neredeyim? Işık tut yollarıma Senden Sana gideyim. Beni… Devamını oku

Beslenme ve İbadet

somuncubaba-222-07beslenme

İnsan, Allah’a ibadet etmesi için yaratılmıştır. Nitekim Konuyla ilgili bir âyetin meali şöyledir: “Ben cinleri ve insanları (başka bir hikmete… Devamını oku

II. Osman Han (Genç Osman)

Bir mâzi var, ağlamaktan bıkmadı, Bize ne ibretler verdi Genç Osman, O’nu anlayacak vezir çıkmadı, Haset oklarını derdi Genç Osman…… Devamını oku

İnsan Suretinde Haşrolmayı Dilemek

somuncubaba-222-08insan_sureti

İnsan bütün varlıklar arasında mükemmel bir yaratılışa sahiptir. Ahsen-i takvîm sırrına mazhar olmuştur. Allah’ın sıfatlarından tecelliler taşıyan özelliklere hâizdir. Böyle… Devamını oku