218.Sayı

Sultan III. Murad Han’ın İhya Faaliyetleri

somuncubaba-218-01basyazi

Sultan III. Murad Han’ın; halim tabiatlı, ince ruhlu, merhamet ehli, gayet zeki, dindar ve hikmet sahibi olduğu söylenir. Yük hayvanlarına… Devamını oku

Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1.    Yüzün âyîne-i âlem-nümâ şems-i münevverdir Sözün gencîne-i esrâr-ı âyât-ı musahhardır 2.    Nikâb-ı hüsnü açsan kim anı görse sücûd etmez… Devamını oku

Hayatın İçinden İki Hayvan: Koyun-Keçi

somuncubaba-218-03koyun_keci

Kur’ân-ı Kerim’de insanların en fazla kullandığı evcil hayvanlar olan deve-sığır ve davar cinsi için ‘enâm’ kelimesi 26 yerde geçmiştir. Bunun… Devamını oku

Mevlânâ Halid El-Bağdâdî (k.s.)

somuncubaba-218-04mevlana_halid

Tam adı Ebu’l-Baha Ziyaüddin Halid b. Ahmed eş-Şehrezurî olmakla birlikte Bağdat’ta medfun olduğu için Halid el-Bağdâdî diye meşhurdur. Halid el-Bağdadî… Devamını oku

Haberlerin Ağında İslâm ve Müslümanlar

somuncubaba-218-05haber

Sözlükte haber; “bir nesneyi gereği gibi bilmek için yoklayıp sınamak, bir şeyin iç yüzünden haberdar olmak” mânâsına gelen hubr (hıbre)… Devamını oku

Duyguların ve Tutkuların Sultanı: III. Murad

somuncubaba-218-06uc_murat

Osmanlı Padişahlarının 12.’si ve İslâm Halifelerinin 91.’si Sultan III. Murad Osmanlı padişahlarının 12.’si ve İslâm halifelerinin 91.’si olan Sultan III…. Devamını oku

Fâiz Hassasiyeti

somuncubaba-218-07faiz

Fâiz, karşısındakini bir şekilde sömürmek için verilen borç için önceden şart koşulan fazlalıktır. Borç alan batsa da çıksa da, kazansa… Devamını oku

Peygamberimiz’e (s.a.v.)Can Feda Edecek Derecede Yakın Olmak Sünnetine Uymak

somuncubaba-218-can_feda

Tasavvufî düşünceye göre Cenab-ı Allah (c.c.), gizli bir hazine iken bilinmeyi istemiş ve bu sebeple insanları yaratmıştır. Onları müjdelemek, uyarmak… Devamını oku

İnsanlarıKüçümseme Hastalığı

somuncubaba-218-kucumseme

Hiçbirimize dünyaya gelirken “Doğmak istiyor musun?” diye sorulmadı. Aynı şekilde önümüze seçenekler konularak, “Nasıl bir vücutla dünyaya gelmek istersin?” yönünde… Devamını oku

Sultan III. Murad Türbesi

somuncubaba-218-06uc_murat_turbe

Ayasofya avlusunun güney köşesinde bulunmaktadır. Sultan III. Murad Türbesi, İstanbul Suriçi Gülhane’de bulunan Ayasofya Külliyesi’nin haziresine 1595 yılında Mimar Davut… Devamını oku