216.Sayı

MUNTAZAM KANUNLARLA ÂDİL BİR YÖNETİCİ: KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

MUNTAZAM KANUNLARLA ÂDİL BİR YÖNETİCİ: KÂNÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

Yüce Osmanlı Devleti’nin 10. padişahı olan Kanûnî Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim’in 1520’de vefatı üzerine, tahta çıkmıştır. Kısa zamanda… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1.    Pür-safâdır gönlümüz yârın hevâsıyla gezer Âşinâdır ol ki yârın âşinâsıyla gezer 2.    Gerçi kim aşkı anın yağmaya verdi varımız… Devamını oku

SİHRE KARŞI MÛCİZE: ÂSÂ-YI MUSÂ

SİHRE KARŞI MÛCİZE: ÂSÂ-YI MUSÂ

Yılan, eskiden beri insan hayatında yeri olan bir hayvandır. Hilekâr ve öldürücü bir sürüngen olarak bilinir. Hem karada hem denizde… Devamını oku

MAZHAR CÂN-I CANÂN (K.S.)

MAZHAR CÂN-I CANÂN (K.S.)

Mazhar Cân-ı Canân (k.s.), 1113/1702’de Agra/Ekberabad yakınındaki Kalabadağ kasabasında doğdu. Esasen Mazhar, onun şiirlerinde kullandığı mahlası olmasına rağmen meşhur olup… Devamını oku

GEL!

GEL!

Eğer hizmet ehli isen atla, gel! Arı gibi ağzındaki tatla gel! Yolundaki engelleri aşarak Meşakkatli mesâfeyi katla, gel! Hoş gör… Devamını oku

MEKKE’DEN DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ

MEKKE’DEN DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ

Kur’an-ı Kerim, levh-i mahfuzdan dünya semâsına topluca, oradan da vâkıalara uygun olarak tedrîcî bir sûrette mîlâdî 610 yılının Ramazan ayının… Devamını oku

KANÛNÎ-ONUNCU SULTAN

KANÛNÎ-ONUNCU SULTAN

Beş asırdır cihad meşâlesini, Yakıyor Kanûnî Sultan Süleyman Zigetvar’da gördüm, son gölgesini, Bakıyor Kanûnî Sultan Süleyman… Sıhhat demiş dünyânın her… Devamını oku

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN TÜRBESİ

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN TÜRBESİ

Kanûnî Sultan Süleyman’ın türbesi, Süleymaniye Külliyesi içinde yer alır. Kanûnî’nin ölümünden sonra Mimar Sinan tarafından inşa ettirilmiştir. Kanûnî Sultan Süleyman… Devamını oku

“GAFLET” UYKUSUNDAN UYANMAK

“GAFLET” UYKUSUNDAN UYANMAK

Tasavvufun ilk dönemlerinde, dinin hükümlerine büyük bir dikkatle riayet edenlere “âbid” ve “zâhid” denilmiş; zamanla ortaya çıkan bidatlere karşı ehl-i… Devamını oku

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN SÛFÎ ZÜMRELERLE İRTİBATI

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN SÛFÎ ZÜMRELERLE İRTİBATI

Yavuz Sultan Selim’in kısa süren saltanatından sonra Osmanlı Devleti’nin başına geçen oğlu Kanûnî Sultan Süleyman da babası ve dedeleri gibi… Devamını oku