214.Sayı

SULTAN II. BÂYEZÎD VE İMAR FAALİYETLERİ

SULTAN II. BÂYEZÎD VE İMAR FAALİYETLERİ

Sultan II. Bâyezîd, çok halim, selim ve dinine bağlı bir padişahtır. Babası Fatih Sultan Mehmet Han ilme karşı büyük bir… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Bizi terk eyledi yârân gele mi tâ-be-seher Kim bilir neyle geçer bu gecede hâb-ı seher Sâkiyâ sen bize mey sun… Devamını oku

İNSANIN İNSANLIĞINI KEMİREN HASET KURDU!

İNSANIN İNSANLIĞINI KEMİREN HASET KURDU!

Arapça’da zi’b kelimesiyle karşılanan kurt, Kur’ân’da Yûsuf Sûresi’nde üç kere geçer. Yûsuf’u kıskanan kardeşleri, onu babalarından uzaklaştırmak için bir plan… Devamını oku

MUHAMMED SEYFÜDDİN SİRHİNDÎ (K.S.)

MUHAMMED SEYFÜDDİN SİRHİNDÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Seyfüddin (k.s.), 1055/1645’te Sirhind’de doğdu. Babası Muhammed Masum’dur. Lakabı… Devamını oku

MADDÎ VE MANEVÎ İYİLİK: “İHSÂNDA BULUNMAK”

MADDÎ VE MANEVÎ İYİLİK: “İHSÂNDA BULUNMAK”

Arapça’da ihsân; “kötülük, kötü hareket, suç, günah, kusur ve kabâhat” anlamına gelen isâetün’ün zıddıdır. İhsân, “başkasına güzel muâmele etmek, insanlara… Devamını oku

EDİRNE SULTAN II. BÂYEZÎD DARÜŞŞİFASI

EDİRNE SULTAN II. BÂYEZÎD DARÜŞŞİFASI

Türk-İslâm medeniyetinde, özellikle de Selçuklu ve Osmanlılarda, Vakıf geleneği içinde kurulan, hastaların kim olduklarına bakılmaksızın ve hiçbir karşılık beklemeden tedavi… Devamını oku

AŞKLA YANIP YENİDEN VAROLMAK

AŞKLA YANIP YENİDEN VAROLMAK

Tasavvuf, gönül ve aşk yoludur. Bu yola muhabbetle, sevgiyle gidilir. Tasavvuf; ezelden ebede; âşıkların, sâdıkların, salihlerin yoludur. Kendi varlığından geçebilenleri… Devamını oku

II. BÂYEZÎD DÖNEMİNİN ÜSTÜN BAŞARILARI KARŞISINDA NÜKSEDEN SAFEVİYYE TEHLİKESİ

II. BÂYEZÎD DÖNEMİNİN ÜSTÜN BAŞARILARI KARŞISINDA NÜKSEDEN SAFEVİYYE TEHLİKESİ

15. yüzyılın sonları ile 16. asrın başlarında saltanatın sahibi olan (1481-1512) Sultan II. Bâyezîd, kaynaklarda “veli” ve “sofu” gibi vasıflarla… Devamını oku

PİŞMANLIK GAZELİ

PİŞMANLIK GAZELİ

Günahlarla dolu dile pişmânım Hasbî bir nedâmet ile pişmânım Emmâre’nin hemen üstü Levvâme Boşa geçmiş güne, yıla pişmânım Günah işlemekten,… Devamını oku

BAŞKALARINA GÖNÜLDE YER AÇMAK

BAŞKALARINA GÖNÜLDE YER AÇMAK

İslâmî değerlerimiz ve önem verdiğimiz hususlar yaşadığımız dönemde ve coğrafyada büyük bir erozyona uğramış durumdadır. İnsanlarımız özellikle de gençlerimiz değerlerinden… Devamını oku