209.Sayı

ŞEHİTLİK MURAD’I

şehidlik muradı

Şehadete yürüyenler, hakikatin şahitleridir. Hayatının her safhasında imanını hayatına tatbik eden,  onu uygulayarak imana tanıklık eden kişilerdir.  Allah yolunda öldürülen… Devamını oku

SEKSENSEKİZİNCİ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

“Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. O’nun katındakiler ne ona ibadetten çekinir (ve büyüklenir) ne de yorgunluk (ve bıkkınlık)… Devamını oku

KOŞTURAN ATLARA YEMİN OLSUN!

KOŞTURAN ATLARA YEMİN OLSUN!

Hayat düstûrumuzda geçen hayvanlardan biri de atlardır. Kur’ân âyetlerinde at anlamına gelen çeşitli kelimeler “el-Hayl” 5, “el-Âdiyât” 1, “es-Sâfinâtü’l-Ciyâd” 1… Devamını oku

HÜDÂVEVENDİGÂR

HÜDÂVEVENDİGÂR

Beş kez artan sınırları yıldızla, Örmüş Sultan Murad Hüdâvendigâr, İstanbul’u Edirne’den iç gözle, Görmüş Sultan Murad Hüdâvendigâr… ‘Meliku’l-Meşâyih’ demişler O’na,… Devamını oku

DERVİŞ MUHAMMED İMKENEGÎ (K.S.)

DERVİŞ MUHAMMED İMKENEGÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Derviş Muhammed İmkenegî (k.s.), Şehr-i Sebz’in İmkene köyünde doğdu.  Mürşidi… Devamını oku

SAVAŞ MEYDANINDA ŞEHİD EDİLEN TEK OSMANLI PADİŞAHI: MURAD HÜDÂVENDİGÂR

SAVAŞ MEYDANINDA ŞEHİD EDİLEN TEK OSMANLI PADİŞAHI: MURAD HÜDÂVENDİGÂR

Osmanlı padişahlarının üçüncüsü olan I. Murad 1326 yılında doğmuştur. Babası Orhan Bey, annesi Yarhisar Tekfuru’nun kızı Nilüfer (diğer bir tabirle… Devamını oku

SIRÂT-I MÜSTAKÎM ÜZERE YAŞAMAK

SIRÂT-I MÜSTAKÎM ÜZERE YAŞAMAK

İslâm Dini’nin özünü tevhîd inancı oluşturur. Tevhîd, Allah Teâlâ’yı zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir kabul edip; zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde… Devamını oku

HAKK’A YAKINLIK KAZANMAK İÇİN TESLİMİYET GÖSTEREBİLMEK

HAKK’A YAKINLIK KAZANMAK İÇİN TESLİMİYET GÖSTEREBİLMEK

Allah’a yaklaşmak,  yani ‘kurbiyet’  sağlamak için; fedakârlık gerekir, teslimiyet gerekir. Hz. Mevlâna (k.s.) tasavvufî açıdan bakarak, bir bendenin bir salikin,… Devamını oku

OSMANLI SULTANI MURÂD-I HÜDÂVENDİGÂR’IN TASAVVUFÎ ZÜMRELERLE İRTİBATI

OSMANLI SULTANI MURÂD-I HÜDÂVENDİGÂR’IN TASAVVUFÎ ZÜMRELERLE İRTİBATI

Murâd-ı Hüdâvendigâr, Orhan Gazi’nin 763/1362 yılında meydana gelen vefatı üzerine hükümdar olarak seçilmesi oldukça mânidârdır. Zira Murâd-ı Hüdâvendigâr devlet işlerinde… Devamını oku

KULLUĞUMUZU SORGUYA ALALIM

KULLUĞUMUZU SORGUYA ALALIM

İnsan kalbine şöyle bir bakmalıdır; kabristanların yanından geçerken acaba yüreğinde bir ürperti oluyor mu, diye düşünmelidir. Kendisinin de yarın aynı… Devamını oku