208.Sayı

BURSA’NIN FATİHİ ORHAN BEY

BURSA’NIN FATİHİ ORHAN BEY

Osman Bey, yaşamış olduğu Söğüt’e yakın bölgelerde yaşayan komşularıyla iyi ilişkiler kurmakla birlikte her zaman bir fetih ruhu taşımıştır. Bizans… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Eytdim ki nigâhın nereye câna mı dilber Eytdi nazarım cânın ile kalb-i sanevber Eytdim ne için gayrıya meyl-i nazarın yok… Devamını oku

DOĞRULUĞU EĞRİLİĞİNDE OLAN BİR HAYVAN: “DEVE”

DOĞRULUĞU EĞRİLİĞİNDE OLAN BİR HAYVAN: “DEVE”

Kur’ân-ı Kerim’de insanların en fazla kullandığı evcil hayvanlar olan deve-sığır ve davar cinsini ifade eden ‘enâm’ kelimesi 26 yerde geçmiştir…. Devamını oku

MUHAMMED ZÂHİD VAHŞUVÂRÎ (K.S.)

MUHAMMED ZÂHİD VAHŞUVÂRÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Muhammed Zâhid (k.s.), bugün Tacikistan sınırları içinde bulunan Hisar (Duşenbe)… Devamını oku

OSMANLI DEVLETİ’NDE İLKLERİN PADİŞAHI: ORHAN GAZİ

OSMANLI DEVLETİ’NDE İLKLERİN PADİŞAHI: ORHAN GAZİ

Dünyaya adalet ve merhamet dağıtan bir cihan imparatorluğu olan Osmanlı Devleti birbirinden kıymetli padişahlar tarafından idare edilerek dünyaya hükmetmiştir. Saltanatla… Devamını oku

İNANAN VE İNANMAYAN İNSANIN EŞYÂYA BAKIŞI

İNANAN VE İNANMAYAN İNSANIN EŞYÂYA BAKIŞI

Müslüman bakış açısında, dünya hayatı, âhiretin tarlası olarak kabul edilir. İslâm dünya kurmaya değil, dünyevîleşmeye karşıdır. Müslüman bu dünya hayatının… Devamını oku

GÜZELLİĞİ GÖREBİLMEK

GÜZELLİĞİ GÖREBİLMEK

Yaratılışı, fıtratı, gönlü ve dış varlığıyla da güzelliklerle donatılan insan; Cenab-ı Allah (c.c.)’ın cemal sıfatının tecellilerini yansıtan bir aynadır. Sevgili… Devamını oku

KURULUŞ DÖNEMİNDE OSMANLI ZÂVİYELERİ

KURULUŞ DÖNEMİNDE OSMANLI ZÂVİYELERİ

Ömer Lütfi Barkan “Kolonizatör Türk Dervişleri” isimli makâlesinde Osmanlı padişahlarının tasavvuf erbâbının zâviye kurmalarına imkân ve destek olduklarından bahsederken, bu… Devamını oku

TEKNOLOJİ İLE HARAMLARA BAĞIMLILIK

TEKNOLOJİ İLE HARAMLARA BAĞIMLILIK

Her toplumun alışkanlıkları vardır. Bunlara “gelenek” denir. Bunlar aynı zamanda o toplumu bir arada tutan temel değerlerin önemli bir kısmıdır…. Devamını oku

DEVLETİN VE DAVANIN MİRASÇISI: ORHAN GAZİ

DEVLETİN VE DAVANIN MİRASÇISI: ORHAN GAZİ

Babası Osman Gazi’nin kurduğu Osmanlı Devleti’nin ilk mirasçısı ve ikinci hükümdarıydı. Yeni kurulan devletin temellerini sağlamlaştırıp geliştirecek, onu daha da… Devamını oku