206.Sayı

II. ABDÜLHAMİD HAN VE MANEVİYAT OCAKLARI

II. ABDÜLHAMİD HAN VE MANEVİYAT OCAKLARI

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren tarîkatlara ve tasavvuf büyüklerine büyük ehemmiyet vermiş, saygı göstermiş, dualarını almak suretiyle bir manevî gücün arkalarında… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Dilberle dem berâber derd ü elem berâber Cân ten o dilber oldu bilmem ki nem berâber Mevlâ da yâr-ı Mecnûn… Devamını oku

ÖRÜMCEK KAFALILARIN GÜCÜ VE ÖRÜMCEĞİN YUVASI

ÖRÜMCEK KAFALILARIN GÜCÜ VE ÖRÜMCEĞİN YUVASI

Kur’ân, herkes anlasın ve iyi anlasın diye hayatın içerisinden örnekler verir. Kur’ân’ın bu örnekleri, herkesin her zaman görebileceği, ulaşabileceği ve… Devamını oku

YAKUB-I ÇERHÎ EL-GAZNEVÎ (K.S.)

YAKUB-I ÇERHÎ EL-GAZNEVÎ (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE –  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Tam ismi Mevlânâ Yakub b. Osman b. Mahmud b. Muhammed… Devamını oku

ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN VE YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

ULU HAKAN II. ABDÜLHAMİD HAN VE YILDIZ HAMİDİYE CAMİİ

Osmanlı’yı 33 Yıl Ayakta Tutan Ulu Hakan II. Abdülhamid Han Dört bir taraftan sömürgeci ve kapitalist Batı’nın kuşatmasına maruz kalan… Devamını oku

“HİDÂYETTE” PEYGAMBERLERİN ROLÜ

“HİDÂYETTE” PEYGAMBERLERİN ROLÜ

Giriş: Hidâyetin Sözlük ve Terim Anlamları İslâm’ın ilk yıllarında Hz. Peygamber (s.a.v.)’a amcası Ebû Tâlip büyük destek vermiştir. Bu sebeple… Devamını oku

İMANI MUHAFAZA İÇİN CENAB-I ALLAH’TAN MAĞFİRET DİLEMEK

İMANI MUHAFAZA İÇİN CENAB-I ALLAH’TAN MAĞFİRET DİLEMEK

İnsan zaman zaman bilerek veya bilmeyerek hata yapmakta ve günah işlemektedir. Fakat insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerinden birisi de… Devamını oku

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN İRTİBAT İÇİNDE OLDUĞU ÜÇ TARÎKAT ŞEYHİ

SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN İRTİBAT İÇİNDE OLDUĞU ÜÇ TARÎKAT ŞEYHİ

İntizamlı ve itinâlı bir günlük hayata sahip olduğu söylenen Sultan II. Abdülhamid’in mütemâdiyen erkenden kalkıp gusül abdesti aldığı, sabah namazını… Devamını oku

CEMÂATLE NAMAZIN ÖNEMİ

CEMÂATLE NAMAZIN ÖNEMİ

Kutlu elçinin Mekke’den Medîne’ye hicret ederken yapmış olduğu ilk icrâat, Medîne’ye yakın bir yer olan Kuba’da bir mescid inşâ etmek… Devamını oku

SULTAN II. ABDULHAMİD HAN’DAN LOZAN’A “MUSUL MESELESİ”

SULTAN II. ABDULHAMİD HAN’DAN LOZAN’A “MUSUL MESELESİ”

Giriş Musul petrollerinin bulunduğu coğrafya Osmanlı dönemindeki idarî taksimata göre; 3 sancak (Musul, Kerkük ve Süleymaniye), 18 kaza, 25 nahiye… Devamını oku