204.Sayı

OSMANLI TARİHİNDE ŞEHZÂDELER

somuncubaba-204-01basyazi

Osmanlı devlet sisteminde, ileride tahta geçebilecek hükümdar olma şansları eşit sayılan şehzâdelerin doğumlarında sarayda sevinç gösterileri ve törenler düzenlenir, top… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

1. Bu cân u dil ezelden meftûnun oldu dilber Aklını aldı zülfün mecnûnun oldu dilber 2. Her nigâhınla câna bin… Devamını oku

AŞAĞILIK MAYMUNLARA DÖNÜŞMEK

AŞAĞILIK MAYMUNLARA DÖNÜŞMEK

Yüce Rabb’imiz, âyetlerinde kitap ehlinden bir kısım kişilerin maymunlara çevrildiklerini bize haber verir. Kur’ân’ın bu haber verişi, tarihi bir mâlûmâtı… Devamını oku

BAHÂEDDİN MUHAMMED NAKŞBEND (K.S.)

BAHÂEDDİN MUHAMMED NAKŞBEND (K.S.)

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE –  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Bahâeddîn Nakşbend (k.s.), Abdulhâlik Gucdevânî’nin hafî zikir esasına dayalı olarak… Devamını oku

EMÂNETLERİN EHLİNE VERİLMESİ

EMÂNETLERİN EHLİNE VERİLMESİ

İnsan, içtimâî bir varlıktır, tek başına yaşayamaz. Toplumu meydana getiren fertler arasında ilişkiler zorunlu olduğu gibi iş bölümüne de ihtiyaç… Devamını oku

MİMAR SİNAN’IN ÇIRAKLIK ESERİ: ŞEHZÂDEBAŞI CAMİİ VE ŞEHZÂDE MEHMET TÜRBESİ

MİMAR SİNAN’IN ÇIRAKLIK ESERİ: ŞEHZÂDEBAŞI CAMİİ VE ŞEHZÂDE MEHMET TÜRBESİ

Kanûnî Sultan Süleyman ve Oğlu Şehzâde Mehmed’in Genç Yaşta Ölümü Üç kıtaya huzur ve adalet götüren Osmanlı’nın en kudretli padişahlarından… Devamını oku

DOST YOLUNDA TEVAZU GÖSTERİP DERMANA KAVUŞMAK

DOST YOLUNDA TEVAZU GÖSTERİP DERMANA KAVUŞMAK

Tasavvufî anlayış özüyle kavranmak istendiğinde, onun insanı insan yapan değerler üzerinde önemle durduğu görülür. Bu değerler manzumesinin ilk basamağı hiç… Devamını oku

AŞÛRE GÜNÜNÜN ANLAM BOYUTU

AŞÛRE GÜNÜNÜN ANLAM BOYUTU

Aşûre Gününde Gerçekleştiği Rivayet Edilen Olaylar Aşûre gününün kutsiyeti önceki ümmetlerin inanç dünyasında da yer almaktadır. Tarihî kaynaklarda gerçekleştiği rivâyet… Devamını oku

KALBİN MÂNEVÎ İLACI

KALBİN MÂNEVÎ İLACI

Hepimizin hayatında inişler ve çıkışlar olur. Yaşadığımız ömür çoğunlukla hayat mücâdelesi ile geçer. Bazen son derece mutlu olduğumuz anlar yaşarız…. Devamını oku

HAÇLI ZULMÜNE KARŞI İSLÂM KAHRAMANLARI

HAÇLI ZULMÜNE KARŞI İSLÂM KAHRAMANLARI

Haçlı Seferleri 1096-1272 yılları arasında yapılan, Avrupalı Katolik Hristiyanların ve Vatikan’ın, Papanın kışkırtmalarıyla ve çeşitli vaatleriyle Müslümanların elindeki kutsal topraklar… Devamını oku