199.Sayı

199. (MAYIS 2017) SAYIMIZ ÇIKTI

somuncu baba

Somuncu Baba Dergisi 199. sayısında Ebû Eyyûb El-Ensârî Hazretleri’ni kapağına taşımış. İstanbul’un manevî incisi olarak bilinen Hazreti Mihmandâr-ı Ebû Eyyûb… Devamını oku

MİHMANDÂR-I NEBEVÎ: EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ HAZRETLERİ

somuncubaba-199-1basyazi

İstanbul, ilim ve irfan merkezi olması bakımından müstesna bir şehirdir.  Havasının ve suyunun emsalsiz olması, insanlarının konuşmadaki zarafeti, her şeyin… Devamını oku

SEKSENYEDİNCİ HUTBE

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Cemâat-i Müslimîn! Bu hutbemizde, okuduğum âyet-i kerîmede, Allâhu Teâlâ hazretleri buyuruyor ki; “Mü’minler, mü’mineler birbirinin velisidir. Yekdiğerinin muhibbi, mu’ini, din… Devamını oku

ANDOLSUN Kİ BİZ KUR’ÂN’I KOLAYLAŞTIRDIK

somuncubaba-199-2kuran

Kamer Suresi’nde Yüce Rabb’imiz, “Andolsun Biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?” buyurur.1 Bu âyet… Devamını oku

ÂRİF RİVGERÎ (K.S.)

somuncubaba-199-3arif_rivgeri

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE –  Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hâce Ârif Rivgerî, 560/1165 yılında, Buhara’nın kuzeyinde ve Gucdevân’a bir… Devamını oku

İNSANLARDA DİN DUYGUSU FITRÎDİR

somuncubaba-199-4din_duygusu

“Onları (denizde,) bir dalga dağlar gibi kapladığında, dini Allah’a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp karaya çıkarınca, onlardan bir… Devamını oku

MİHMANDÂR-I NEBÎ: EBÛ EYYÛB EL-ENSARÎ (R.A.)

somuncubaba-199-5eyyupelensari

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûlullah Efendimiz “Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz.” buyurarak o kutlu insanların hayatlarını örnek… Devamını oku

“PÎRE CANDAN UYMAK” DÜNYEVÎLEŞMEKTEN KURTULMAK

somuncubaba-199-6pire_cadan

Tasavvufi literatürde “mürşid/pîr” kendisine intisab eden saliklere istidat ve kabiliyetlerine göre, manevi olgunluğa eriştirmek üzere rehberlik ve önderlik eden, faydalı… Devamını oku

“GÜL”E HASRET ÇÖLÜ GÖSTER!..

somuncubaba-199-7gule_hasret

Al bu seyrin, son dersini; Dört kapıda, kulu göster!.. Oku, kudret nefesini; Yedi nefse, yolu göster!.. Âdem’e sor, saf hasleti;… Devamını oku

SAHÂBENİN İSLÂM’A DAVET RÛHU

somuncubaba-199-8sahabe_davet

Peygamber Efendimiz’in sohbetleriyle yetişen ashâb-ı kirâm sözleriyle, davranışlarıyla ve idealleriyle Peygamber Efendimiz’e benzemeye çalışmışlardır. Peygamber Efendimiz onlara inanma rûhunu aşılamış,… Devamını oku