198.Sayı

ASR-I SAADET’İN YILDIZLARI

198-somuncubaba-basyazi

Sahâbe-i kiram, İslâm’ın anlaşılıp yaşanması ve özellikle İslâm prensiplerini bizzat Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’den öğrenerek, sonraki nesillere aktaran köprü şahsiyetler olup,… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ

somuncubaba somuncu baba hulusi efendi

Gizli pâzâr içre bu pâzâr-ı aşkı kurdu yâr Girdiler pâzârına her âşinâ bîgâne var Cân verip ümmîd-i vasl ile rızâya… Devamını oku

İNSANLARIN “FENDİ” PEK YAMANDIR!

198-somuncubaba-insanlarin_fendi

Keyd hîle, fend, kötülük, tuzak, düzen, çaba-gayret, savaş, açık zarar gibi anlamlara gelen bir Kur’ân kavramıdır. Bu kavram hem Yüce… Devamını oku

ABDULHÂLİK GUCDEVÂNÎ (K.S.)

198-somuncubaba-gucdevani

* Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE – ** Prof. Dr. H. İbrahim ŞİMŞEK Hâcegân tarikatının kurucusu olan Abdulhâlik Gucdevânî (k.s.), Buhara’ya… Devamını oku

MÂHİYET BAKIMINDAN İMAN VE İSLÂM BİRDİR

198-somuncubaba-islam_birdir

Kur’an-ı Kerim’de geçen bir âyette Yüce Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “Bedevîler  ‘iman ettik’ dediler. De ki: ‘İman etmediniz. (Öyle ise,… Devamını oku

NEYLEYİM

198-somuncubaba-neyleyim

Peygamberim!… Seni Allah medh etmiş Seni medh etmeyen dili neyleyim? Salat ü selâmın ne güzel virddir Boş sözleri kîl ü… Devamını oku

KADİM PAYİTAHTIN MANEVÎ TAPUSU: “İSTANBUL SAHABELERİ”

198-somuncubaba-istanbul_sahabeleri

Ashab Gökteki Yıldızlar Gibidir Âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed(s.a.v.)’i görmüş ve onun Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna… Devamını oku

NEFSE MUHALEFET EDEBİLMEK

198-somuncubaba-nefse_muhalefet

Tasavvufta nefis denilince şer ve günahın kaynağı olan ve kötülüğü emreden nefis anlaşılır. İlk dönem zâhidleri zühd hayatı yaşamayı esas… Devamını oku

ASHÂB-I KİRÂMIN PEYGAMBER EFENDİMİZ’E OLAN MUHABBETİ

198-somuncubaba-ashabin_sevgisi

Ashâb-ı kirâmın nezdinde Peygamber Efendimiz saygın ve hürmete şâyân bir konuma sahipti. Peygamber Efendimiz’in mânevî otoritesi ashâb-ı kirâmın gözünü ve… Devamını oku

İSTANBUL KIZILELMASI

198-somuncubaba-istanbul

Sahâbe ya da sahâbî, “sohbet arkadaşı” demek O’nu görmek, dinlemek şart, tebliğine iman etmek Vedâ Haccı’nda Arafat, münâdîlerle inledi Yüz… Devamını oku