186.Sayı

BİR PEYGAMBER ÂŞIĞI: KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN

Somuncu Baba

Osmanlı hükümdarlarının hepsi Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e muhabbet ve bağlılıkta adeta kendileriyle yarışmışlardır. Bunlardan birisi de Kanûnî Sultan Süleyman'dır. Öyle ki¸… Devamını oku

DOKSANSEKİZİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-ı Müslimîn! Bundan ondört asır önce de yeryüzünde yine insanlar yaşıyordu¸ dünya yine bugünkü dünya idi. Yine öfkeleri¸ kavgaları… Devamını oku

İSMAÎL PEYGAMBER'İN (A.S.) TESLİMİYETİ

Somuncu Baba

"Bizler¸ Peygamberimiz (s.a.v.)'den öğrendiğimiz salavât duâlarında günlük olarak İbrahim Peygamber'i ve âlini defalarca anarız. Hz. İsmaîl de andığımız İbrahim âlindendir."… Devamını oku

KANÛNÎ'DE HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ

Somuncu Baba

"Hz. Peygamber (s.a.v.)'in her adı¸ şefaat sebebidir. Dahası o ismin mana ve tecellisine göre farklı farklı nimetlere nail olmaktır." “Hamdülillah… Devamını oku

CEMÂLİ İSTEYENLER DÜNYAYA İTİBAR ETMEZLER

Somuncu Baba

Yârin cemâlin seyridir kâr u vârımız Yokdur cihânın varına i'tibarımız Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Mutasavvıflar Allah'ın lütuf ve rızâsını… Devamını oku

İNSANOĞLUNUN TAHAKKÜM HIRSI

Somuncu Baba

Âdem babamızdan bugüne kadar insanların yeryüzünde çıkardıkları bütün marazaların temelinde insanoğlunun tahakküm hırsı hatta tanrısallaşma temayülü vardır. Düşünebiliyor musunuz¸ Kabil¸… Devamını oku

GÜL MEVSİMİ

Somuncu Baba

Gün dönümü ufuktaki hâleye¸ Gül yüzünü desen desen işledim. Saçlarından renk düşürdüm lâleye¸ Kahverengi gözlerini düşledim¸   Gül mevsimi karanfiller… Devamını oku

EFENDİLER EFENDİSİ’NE

Somuncu Baba

-Kutlu Doğum Haftası nedeniyle-   İzin ver ummâna¸ ben de dalayım Efendiler¸ efendisi Efendim. Kalem âciz¸ yazan âciz¸ dil âciz… Devamını oku

DEVLET-İ EBED MÜDDET

Somuncu Baba

Bundan 1444 yıl önce¸ sene: 571¸ Vilâdet 611'de 40 yaşında iken¸ vahiyle müjdelenen Risâlet Nâmûs-u Ekber vâsıtasıyla indirildi Kur'ân¸ âyet… Devamını oku

DİNİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ: HARAMLAR VE HELALLER

Somuncu Baba

"Özellikle toplum hayatı ve toplumdaki düzeni sağlamak açısından düşünüldüğünde dinde "haram" adı verilen yasakların ne kadar gerekli olduğu daha iyi… Devamını oku