184.Sayı

SOMUNCU BABA HAZRETLERİNİN HUTBE İRAD ETTİĞİ BURSA ULU CAMİİ MİNBERİ

Somuncu Baba

Bursa Ulu Camii¸ Yıldırım Bayezid Han tarafından Niğbolu Zaferi'nin ardından bir nişane olarak 1396-1399 yılları arasında yaptırılmıştır. Cami bütün yönleriyle… Devamını oku

BİRİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! İnsan denilen cevher-i zî-kıymet¸ vatan-ı aslîsi olan âlem-i ceberut ve ervâh-ı mücerrededen teb'îd ve tağrîb edilmiş bir… Devamını oku

ÜMİT, SABIR VE DUÂ ÂBİDESİ: HZ. YAKUB (A.S.)

Somuncu Baba

"Müjdeci gelip¸ gömleği Yakup'un yüzüne bırakınca¸ hemen gözleri açıldı. Bunun üzerine Yakup: ‘Ben size¸ Allah katından sizin bilmediğinizi biliyorum dememiş… Devamını oku

SÜLEYMAN ÇELEBİ VE MEVLİD

Somuncu Baba

"Mevlid'de besmele¸ zikir¸ Allah'ın sıfatları¸ Allah'ın birliği gibi inanışla ilgili konular ve ahlakî pek çok ilkeler üzerinde durulmuştur. Denilebilir ki¸… Devamını oku

KÂŞGARLI MAHMUD VE DÎVÂN-I LUGÂTİ'T-TÜRK

Somuncu Baba

"Dîvân-ı Lugâti't-Türk¸ Türk kültür tarihini¸ Türklerdeki aile yapısını¸ akrabalık ilişkilerini¸ eski ve yeni inançlarını¸ sosyal hayatını¸ devlet yapısını¸ sanatını¸ yemeklerini¸… Devamını oku

GÖNÜL AYNASI

Somuncu Baba

"İki cihânın mebde‘i bir kalb içinde gizlidir Âyîne-i dîdâr olur âşıkların gönülleri" Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.) Tasavvufta Allah'ın kendilerinde… Devamını oku

SELEFÎLİK ÜMMET BİLİNCİNİN DÜŞMANI

Somuncu Baba

"Günümüzde Orta Doğu'yu kasıp kavuran¸ Ehl-i Sünnet gibi görünen fakat Ehl-i Sünnet'e ve İslâm'a en büyük zararı veren terör örgütlerinin… Devamını oku

HÜZÜNKÂR

Somuncu Baba

Her gece dalamam pembe rüyaya¸ Kalbimde hüzün var gözlerimde yaş. Dayanamaz oldum çirkef dünyaya¸ Kalbimde hüzün var gözlerimde yaş.  … Devamını oku

BURSA VE ULU CÂMİSİ

Somuncu Baba

Evliy⸠Bursa’yı anlatır bir bir “Her yanı su¸ ruhâniyetli şehir”   Hemen her şehirde Ulu Câmi var Ünlü değil hiçbiri… Devamını oku

EY HİRA DAĞI !

Somuncu Baba

Senden bahtiyar dağ var mı acunda? İnsan başka yâr arar mı acunda? Bir sevda ki eser gönül burcunda¸ O gül… Devamını oku