174.Sayı

HAKİKAT ŞEHRİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE

Somuncu Baba

Medine; Akabe biatlarından sonra Rasûlullah (s.a.v)'ın hicret ettiği şehir. İslâm'ın kuvvet bulduğu¸ yayıldığı¸ hâkimiyet sağladığı medeniyet merkezi… Hicretle birlikte Medine'de… Devamını oku

SEKİZİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

İnsan garîb bir mahlûktur¸ daldığı gaflet uykusundan uyanması îcâb eden yüzlerce mukni'¸ hakîmâne hitabeler kulağına mütemadiyen çarpar durur da¸ insan… Devamını oku

MEDENİYETİN MERKEZİ MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ

Somuncu Baba

Gül kokulu Medine… Hicret ve zafer yurdu¸ Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in beldesi¸ seçkin sahabilerin hicret ettikleri şehir¸ ensarın yardımlarının… Devamını oku

HZ. İBRAHİM PEYGAMBER (A.S.)'DEN DUÂ ÖRNEKLERİ

Somuncu Baba

“Ey Rabbimiz! Ey sahibimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için ben¸ neslimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin (Kâbe'nin) yanında¸ zirâat yapılmayan bir… Devamını oku

ADI GÜZEL, KENDİ GÜZEL MUHAMMED (SAV)

Somuncu Baba

Ruhumuzun serveri¸ gönlümüzün ziyası¸ geçmişimizin nuru¸ geleceğimizin pürnuru! Ve kalbimizin süruru! Çokça yanılmış¸ çokça aldanmışız. Şeytan taşlamaktan tavaf yapamayan ümmetinin… Devamını oku

GÜL İÇİN DİKENİ SEVMEK

Somuncu Baba

"Senin yüzünü anmaktan dolayı gözlerim yaşarsa bunda şaşılacak ne var? Gül alacağını umarak dikene su vermek boşa gitmez." Ârızun yâdıyla… Devamını oku

ŞAİR NÂBİ'DE HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ

Somuncu Baba

1642 yılında Şanlıurfa'da doğan Nâbi¸ Divan şairlerimiz arasında kendine özgü bir tarzın sahibi bir şair olarak dikkat çeker. Onun şiiri… Devamını oku

ALLAH RASÛLÜ'NÜN İZİNDE

Somuncu Baba

"Ey Rasûl diyordum¸ Ey Nebiler Nebi'si! Gözümden ve gönlümden ızdırap sellerinin aktığı en yoksul gecelerimin sığınılacak tek limanı! Başımdaki en… Devamını oku

SULTÂN'IM!

Somuncu Baba

“Oku” emri ile Hıra dağından İn sevgili¸ ey sevgili Sultân'ım! Güzeller güzeli¸ gönül bağıma Kon sevgili¸ ey sevgili Sultân'ım!  … Devamını oku

ÖZLEM

Somuncu Baba

Müminler sefer kılmalı fitnenin üzerine Dost kimmiş¸ düşman kimmiş hep aşikâr olmalı   Dört yandan hücum etmeli ayrılık pazarına Dudaklarda… Devamını oku