171.Sayı

GÖNÜLLER ŞEHRİ: BUHARA

Somuncu Baba

Orta Asya uygarlık tarihimiz açısından önemli bir merkezdir. Özbekistan sınırları içerisinde bulunan Buhara şeh-ri ise¸ ilimle kültürün¸ tasavvufla irfanın iç… Devamını oku

YÜZBEŞİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Mevlid Kandili¸ Müslümanların en büyük bayramıdır¸ sevinç günlerinden biridir. Mevlid demek dünyada en büyük¸ en şerefli ve en feyizli bir… Devamını oku

DOSTUN BAHÇESİNDE TEFERRÜÇ ETMEK

Somuncu Baba

Teferrüç ve tenezzüh¸ kabzın basta tebdil etmesi çabası¸ bizde bahçe kültürünün zenginleşmesine sebep olmuştur. Bugün park ve bahçe tabirleriyle ilişkili… Devamını oku

ÂLİM-AYDIN SORUMLULUĞU

Somuncu Baba

“Kur’an’daki âlim¸ ulema kelimeleri insan için de kullanılmıştır. Allah’ın ilmi mutlak¸ insanın ilmi ise mukayyettir. Allah’ın ilmi¸ ezelî ve ebedîdir¸… Devamını oku

HZ. ÂDEM (A.S.)'DEN ÂDEMOĞULLARINA MESAJLAR

Somuncu Baba

"Meleklerin¸ Allah'ın emriyle Âdem'e secde etmeleri¸ saygı içindir. Bunda¸ melekler başta olmak üzere¸ tüm varlıkların insanın hizmetine verilişinin izharı vardır…. Devamını oku

AYİNESİ İŞTİR…

Somuncu Baba

"Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde" Ziya Paşa "İnsanın aynası işidir¸ lâfa bakılmaz; bir kişinin aklının… Devamını oku

UNUTULMAYAN HATIRALARLA BUHARA ZİYARETİ

Somuncu Baba

“H. Hamideddin Ateş Efendi¸ 27 kişilik bir grupla¸ ata yurdumuz olan Orta Asya'da¸ özellikle Özbekistan'daki kültürel ve manevi zenginliklerimizi görmek… Devamını oku

SANAL DÜNYANIN OYUNCAĞI OLMAK

Somuncu Baba

Özel kurumlarda veya kamu kurumlarında internetin eğitime yüksek oranda nitelik kazandırdığı hususunda sağlam temelli araştırmalar yapılmamıştır. Şu andaki kullanım dikkate… Devamını oku

HİKMET DAMLALARI…

Somuncu Baba

Sükûtu Hayal Kimi gönlüne dost diye alırsan al¸ Beyhudedir sonu hep sükûtu hayal.   Dost O varken beyhude dost arama… Devamını oku

BUHÂRÂ MESNEVÎSİ

Somuncu Baba

İslâm¸ bir şehir medeniyetidir Medenî¸ Medîne kökünden gelir   Yesrib'i Medîne yapan İslâm'dır İslâm¸ en başta İlâhî Kelâm'dır   Habîbullah¸… Devamını oku