164.Sayı

DOĞUMUNUN 100. YILINDA ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ ÖZEL SAYISI

Somuncu Baba

1914 yılında dünyaya gelen Vakfımızın kurucusu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s.)'nin doğumunun 100. yılını idrak ediyoruz. Bu vesile ile 2014… Devamını oku

SOMUNCU BABA VE HULÛSİ EFENDİ

Somuncu Baba

12 Ağustos 1914 Pazartesi sabahı Darende'de dünyayı teşrif etmiştir. Soy bakımından 12. kuşaktan Somuncu Baba'ya oradan da Hz. Muhammed (s.a.v.)… Devamını oku

DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ'DE "DEĞİLİZ" REDİFLİ GAZELİN ŞERHİ

Somuncu Baba

Geçdik esrâr-ı "ene'l-Hak"dan o Hallâc değiliz Hızr'ın âbına hayâtına da muhtâc değiliz (Biz o Hallac değiliz; biz Enel-Hak sırrından geçtik…. Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ’NİN DÎVÂNI’NDA KUR’ÂN AYETLERİ

Somuncu Baba

“O¸ sâlih insanların azaldığı¸ iyilik ve hayır yapmanın turfanda olduğu bir dönemde yaşadığı yetmiş altı senelik bereketli ömrü ile etrafındaki… Devamını oku

GÜNEŞ GİBİ ŞEFKATLİ

Somuncu Baba

Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu'lu Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol (Güneş gibi şefkatli¸ yer (toprak) gibi alçakgönüllü¸ su… Devamını oku

ŞEYH HAMİD-İ VELÎ TÜRBESİ'NDEKİ HÜSN-İ HAT LEVHALARI

Somuncu Baba

"Hikmetli ve ibretli sözler bir görsel güzellik olmakla birlikte¸ hakikati ve hikmeti hatırlatma açısından önemli bir kültürel unsurdur. Kadim kültür… Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S) VE HULÛSİ EFENDİ (K.S)'DE YÖNTEM BİRLİĞİ

Somuncu Baba

"Takî Efendi ve Hulûsi Efendi'nin en dikkat çekici hareket noktaları ‘halka hizmeti Hakk'a hizmet' olarak görmeleridir. Bu hassasiyetlerinden dolayı her… Devamını oku

KALBÎ HASTALIKLARA KARŞI MANEVÎ REHABİLİTASYON

Somuncu Baba

"Kalbî hastalıklar¸ bazen geçici kabz (kalbî daralma) girdaplarının gelip pusuya yatmasından¸ bazen cismanî ve şehvanî neşe ve arzuların egemen olmasından¸… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN ESERLERİNDE FIKIH İLMİ

Somuncu Baba

"İslâmî ilimler içerisinde hükümlerin hikmet ve sırlarına daha çok mutasavvıflar yer vermiştir. Onların geniş halk kitlelerine dinî hükümleri öğretme¸ benimsetme… Devamını oku

HAÇLI ZİHNİYETİ VE ÖNYARGILARI

Somuncu Baba

"Batı'nın bilinçaltındaki İslâm'a ve Müslümanlara karşı nefret ve saldırganlık duyan zihniyet ve ruh hâlâ canlılığını korumaktadır. Bunun temsilcisi konumundaki köktendinci… Devamını oku