155.Sayı

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE BARTIN

Somuncu Baba

Bartın¸ doğanın armağanı olağanüstü güzellikte ve zengin doğal değerlere sahiptir. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın “Dünyadaki 100¸ Ülkemizdeki 9 Sıcak Noktadan… Devamını oku

ELLİDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Somuncu Baba

Korkmam şu hazineden değil ki¸ sır¸ gönül anahtar olan dört unsur (su-hava-ateş-toprak) dan aydınlığa çıkmış bir yârin gönlünde dolaşa. Hemen-şimdi-… Devamını oku

ÂTEŞ-İ SÛZÂN

Somuncu Baba

KURBÜ'S-SULTAN ÂTEŞ-İ SÛZÂN Aşk yolunda dervişin gâyesi Hakk'a ulaşmak ve aradaki ikiliği kaldırmaktır. Aşk bir kurbiyyettir¸ ancak bedeli pek ağır…… Devamını oku

İMAN AMELİ GEREKTİRİR

Somuncu Baba

Yukarıdaki zikrettiğimiz âyetlerde de açıkça görüldüğü üzere amel ile iman arasında çok yakın bir ilişki vardır. Kur'an-ı Kerim'in birçok âyetinde… Devamını oku

DÜRÜST MÜ'MİN, DOĞRU TANITIM, TİCÂRET AHLÂKI

Somuncu Baba

Kaliteyi sunmak esastır. Tanıtım önemlidir¸ ancak doğru tanıtım lâzımdır. Abartmadan¸ aldatıcı cümlelere başvurmadan tanıtmalıdır. Tanıtım yolları meşru olmalıdır. Bugün üretilen… Devamını oku

ŞEYH GÂLİP'LE TEFEKKÜRE ÇIKMAK

Somuncu Baba

Allahu Teâlâ yarattığı varlıklar içinde muhatap olarak insanı seçmiştir. Ahzab Suresi¸ 72. ayette; "Biz¸ emaneti göklere¸ yere ve dağlara arz… Devamını oku

GÜZEL İNSANLAR VE GÜZEL AHLÂK

Somuncu Baba

Muhammed Zâhid (k.s.) belli bir süre devam eden tasavvufî eğitim ve terbiyesi esnasında birçok mânevî tecrübe yaşar. Yetkin bir aşamaya… Devamını oku

MÜ'MİNLERİ YAFTALAMAKTAN KAÇINMAK

Somuncu Baba

"Bazı insanlar söylemlerine fazla dikkat etmemektedir. Sadece kendilerinin dediğinin doğru olduğunu iddia etmekte¸ geleneği ayaklar altına alır şekilde çok ağır… Devamını oku

SİGORTA

Somuncu Baba

"Yardımlaşma esasına dayanan sosyal sigortalardan yararlanma konusunda dînen bir sakınca bulunmamaktadır. Devlet tarafından zorunlu tutulan sigortalar da böyledir." Sigorta günümüzde… Devamını oku

SEVGİ ALAYI: SURRE-İ HÜMÂYÛN

Somuncu Baba

Osmanlı padişahlarının¸ Hz. Peygamber (s.a.v.)'e hürmet ve muhabbetlerinin bir ifadesi olarak Surre Alayları ile beraber gönderdikleri çok özel emanetlerden biri… Devamını oku