150.Sayı

YEŞİLLİKLER YURDU: TOKAT

Somuncu Baba

Yeşillikleriyle ünlü ilimiz Tokat; geniş ve sulak vadilerle bunlar arasındaki geçitlerden oluşan bereketli alanların orta yerinde bulunmaktadır. Selçuklu Türklerinin Anadolu'da… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler… Âfitâb-ı hüsnüne hayrân olan gönlüm şehâ Âfitâb-ı pertev-i hüsnünle oldu âfitâb  … Devamını oku

EHL-İ AŞKIN YOL HARİTASI

Somuncu Baba

"Tasavvuf edebiyatında; harâbât tekkeyi¸ şarab irfan ve Allah aşkını¸ sâkî ise mürşidi temsil etmektedir. Beyite bu penceren bakınca anlam bir… Devamını oku

HAYATI DA ÖLÜMÜ DE GÜZEL OLAN PEYGAMBER!

Somuncu Baba

Cihadda ve namazda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlamak[6]¸ namazda her rüknü yerli yerince şeklen de güzel yapmak (=ta'dil-i erkân)¸… Devamını oku

HİLYE-İ HÂKÂNÎ

Somuncu Baba

Edebiyatımızda Peygamber Efendimizin fizikî ve rûhî güzelliklerini anlatan pek çok eser yazılmıştır. Hilyelerin mensur ya da manzum olma şartı yoktur…. Devamını oku

SOHBET YOLUNDA

Somuncu Baba

Allah misafirleri geldiği zaman Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hazretleri kapıda karşılar¸ onları evimizin en güzel köşelerinden birine oturtur¸ yemek yesinler… Devamını oku

KUTLU BİR GÜN

Somuncu Baba

Bugün¸ "Ben¸ sizi¸ sizden ziyade esirgerim." buyuran Kerem Denizinin veladet günü; kerem günü¸ cömertlik günü. Bugün¸ Mevlid Günü¸ diriliş günü¸… Devamını oku

İSLÂM MİRAS HUKUKUNDA KADIN

Somuncu Baba

"Erkek; kendisinin¸ hanımının¸ çocuklarının¸ hatta gerektiğinde yakın akrabalarının nafakasını teminle mükelleftir. Kadın ise evli olsa ve kendi malı bulunsa bile¸… Devamını oku

SULTAN ABDÜLAZİZ

Somuncu Baba

Nitekim darbe gerçekleşmiş ve Sultan Abdülaziz tahtından indirilmişti. Daha sarayda iken Sultan Murad'ın cülus toplarının seslerini işitmiş ve kaderine razı… Devamını oku

MEDENİYETİMİZİN NURU MUKADDES GELENEKLER

Somuncu Baba

Halit Ziya Uşaklıgil¸ bu güzel uygulamanın Osmanlı insanı üzerindeki derin tesir ve yansımaları hakkında şu ilginç müşahedeleri nakletmektedir: "Uzaktan¸ yakından… Devamını oku