145.Sayı

SANAYİDEN TURİZME KARABÜK

Somuncu Baba

Karabük; Batı Karadeniz bölümünde¸ Araç ve Soğanlı Çaylarının birleşerek Filyos Çayı'nı oluşturduğu noktada yer almaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman… Devamını oku

YİRMİALTINCI HUTBE

Somuncu Baba

Ey Mü'minler¸ Ey Allâh'ın Sevgili Kulları! Cenâb-ı Hakk¸ Kur'ân-ı Kerîm'inde buyuruyor ki; "Allâh'ın sana verdiği kuvvetlerle âhiretini ara¸ âhiret için… Devamını oku

GÖNÜLDEN ÇIKTI ÂLEM

Somuncu Baba

"Dünya nimetlerinden yüz çevirme ve Allah'dan gayrı hiçbir şeye nazar etmeme meselesi anlatılmaktadır. Hulûsi Efendi göz¸ âlem ve gayr ilişkisini… Devamını oku

İSLÂM'DA İLK ÖĞRETMEN: MUS'AB B. UMEYR (R.A)

Somuncu Baba

"Tarihler Miladi 610 yılını gösterirken Peygamber Efendimize ilk vahiy indiğinde Mus'ab 25 yaşında idi. İslâm daveti yavaş yavaş Mekke'de yayılmaya… Devamını oku

KUTLU BİR EYLEM: HİCRET

Somuncu Baba

"Hicret¸ Hak ile bâtılın birbirinden ayrışmasıdır. Nitekim Hz. Ömer zamanında Hz. Ali¸ ‘Ey Ömer! Hz. Peygamber (s.a.v.)'in hicretini takvim başı… Devamını oku

MANEVİ BİRLİKTELİK

Somuncu Baba

"İnsanlar dünyada da ahirette de salih insanlarla¸ sevdikleriyle beraber olmak ister. İşte civarında binlerce gönül ehlini toplayan¸ sevilen¸ manevî birlikteliğinden… Devamını oku

GİDEN GELMİYOR

Somuncu Baba

"Koca Râgıp Paşa¸ ölümün insanların bahsettiği gibi bir şey olmadığını düşünmüş ve ölümden sonraki hayatın rahatlık ve huzur âlemine benzediğini¸… Devamını oku

ZULÜMDEN KAÇINMAK

Somuncu Baba

“Zulüm Kur'ân'ın getirdiği temel değerlere ve zihniyete en aykırı eylemlerden biridir. Zulmü bütün çeşitleriyle reddeden Yüce Kitabımız bunun yerine adâleti… Devamını oku

İZMİR'İN İŞGALİNİN GİZLİ MİMARI: BASİL ZAHAROFF

Somuncu Baba

İngilizler¸ Yunanistan'ı Anadolu üzerindeki emellerini ve Küçük Asya Harekâtı'nı siyasî-hukukî zemine oturtabilmesi için 18 Ocak 1919'de Paris'te başlamış olan Barış… Devamını oku

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN-İ EYYUBÎ

Somuncu Baba

Çeşitli çarpışmalar ve şiddetli kuşatmalardan sonra nihayet doksan sene evvel Kudüs'e ve Beytü'l-Makdis'e giren haçlılar¸ 27 Receb Cuma günü hem… Devamını oku