143.Sayı

AKÇAKAYA'YA AKÇA ŞEHİR: KAYSERİ

Somuncu Baba

Artık Akçakaya Köyünün tanınması¸ tanıtılması zamanı geldi de geçiyor… Bir edibimizin Somuncu Baba Sempozyumundaki şu hitabı bize Darende-Kayseri birlikteliğine işaret… Devamını oku

ELLİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

Ey gözümün ışığı olan Sevgili Canım Ben senin ayrılığının derdi¸ tasasıyla güçsüz¸ kuvvetsizim. Derdinin tesellisine -yatıştırıcılığına- sadık dostum olmasaydı Gönlüm… Devamını oku

GÜL İLE HASBİHAL

Somuncu Baba

İlâhî aşka kapılmışların gözünde¸ gönlünde ne bu dünya ne de öbür dünya yoktur. Onların gönlüne Peygamber sevgisi öylesine yerleşmiştir ki¸… Devamını oku

AMELLERİ İBADETE ÇEVİREN İKSİR: NİYET

Somuncu Baba

İbn Hacer¸ "Fethu'l-Bârî"de bu hadisin sebeb-i vürûdu ile ilgili şöyle bir olay anlatır: Rasûlullah'ın Medine'ye hicret etmesi üzerine¸ Müslümanlar Mekke'yi… Devamını oku

KUR'ÂN'IN SUÇ VE CEZA SİYASETİ

Somuncu Baba

"İnsanın dünya ve âhiret mutluluğu için insana gelmiş olan Kur'ân¸ insanı günah ve günahkârların ağına düşürmemek için tedbirler alır¸ bu… Devamını oku

HIZIR GİBİ

Somuncu Baba

Dış görüntüsünden zengin bir ailenin çocuğu olmadığı belliydi. Kendi halinde¸ sessiz sedasız bir öğrenciydi. Dersine girmediğim için fazla tanımıyordum kendisini…. Devamını oku

AŞKIN İĞNESİ

Somuncu Baba

"Hece ölçüsü yanında Dîvân şiirinin mutlak ölçüsü olan aruz vezniyle de çok sayıda şiiri vardır. Dîvân şiirinin sadece ölçüsünü değil… Devamını oku

FARS ŞİİRİNİN GÜÇLÜ SESİ: HAFIZ-I ŞİRAZİ

Somuncu Baba

Hafız'ın hayatıyla ilgili bilinenler çok sınırlı ama şiiri hakkında bilinenler¸ söylenenler öyle değil. Denilebilir ki Hafız¸ gerek kendi ülkesinin gerekse… Devamını oku

TASAVVUFTA ON BİR PRENSİP

Somuncu Baba

Ahmed Yesevî ile aynı şeyhten feyz alarak daha sonra kurulacak Nakşbendîliğin ilk temel esaslarını kuran¸ Mâverâünnehir¸ Buhara¸ Harezm ve Horasan… Devamını oku

ADALET PEYGAMBERİ (S.A.V.)

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ adalet konusunda aracı olmak isteyenleri çok yakını da olsa sert bir şekilde reddetmiş¸ suçluya layık olduğu cezasını… Devamını oku