140.Sayı

DARENDE'DEN DÜNYAYA

Somuncu Baba

Gül gönüllü bir yolun takipçileri olarak¸ gönüllere hizmet eden büyüklerimizin tavsiyeleriyle hep iyiyi ve güzeli yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gönül nazargâhı… Devamını oku

KIRKDOKUZUNCU MEKTUP

Somuncu Baba

Altının değerini sarraf¸ mücevherin değerini de kuyumcu bilir. Gülün kadrini bülbül¸ Kanber'in değerini de Ali (r.a.) bilir. Yukarıdaki beytin belirttiği… Devamını oku

İRFÂNÎ ŞİİRİMİZ VE HULÛSİ EFENDİ DÎVÂNI

Somuncu Baba

İrfânî şiir¸ İslâm kültür coğrafyası içinde¸ Hallâc-ı Mansûr¸ Ebû Saîd Ebu'l-Hayr¸ Ömer b. Fâriz ve Ferîdüddîn-i Attâr gibi büyük sûfî… Devamını oku

AFFETMEK

Somuncu Baba

İnsan yaratılışı gereği¸ toplum halinde yaşamak zorundadır. Onun mutluluğu¸ huzuru¸ toplumun huzur ve mutluluğuna bağlıdır. Zira kişisel bazda huzur ve… Devamını oku

HÂL EHLİ BİR VAKIF

Somuncu Baba

Tohma Çayı'nın damarlarını suladığı Darende¸ tarihin derinliklerini günümüze taşıyan şirin bir Anadolu ilçesi. Tarihî dokusu ve tabîî güzellikleri yanında bu… Devamını oku

ZİKREYLEYEN GÖNÜLLER

Somuncu Baba

Cenâb-ı Hak¸ yarattığı canlı-cansız bütün varlıklara kendisini tanıtmış ve onları daimi bir surette zikir ile vazifelendirmiştir. Bütün varlıklar¸ yaratılışları muktezasınca… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S) VE İNSAN

Somuncu Baba

Bir İslâm büyüğüne¸ mutasavvıf şairine¸ insanı böyle açıklatan¸ onu kâinatın süzülmüş özü¸ varlık ve oluşların gözbebeği olarak tarif ettiren İslâm'ın… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN DÎVÂNI'NDA NEFİS TERBİYESİ

Somuncu Baba

Osman Hulûsi Efendi yakın zamanda kaybettiğimiz Hak âşığı bir Allah dostudur. Hayatta iken onun ilminden¸ irfanından ve muhabbetinden pek çok… Devamını oku

KUR'ÂN EĞİTİMİ

Somuncu Baba

"Kur'ân'ı anlamak¸ hakîkatin bilgisini öğrenmek demektir. Çünkü Allah¸ insan¸ eşya¸ evren¸ öte dünya¸ değerler¸ ahlakî erdemler¸ geçmiş peygamberler ve insanın… Devamını oku

MİMAR SİNAN

Somuncu Baba

Osmanlı mimarisine¸ İstanbul'a ve hatta tüm Osmanlı coğrafyasına¸ serptiği çil çil kubbeler¸ minareler¸ kemerler¸ köprüler ve çeşmeler gibi ölümsüz eserlerle… Devamını oku