139.Sayı

MÜJDELİ ŞEHİR: İSTANBUL

Somuncu Baba

Mayıs ayı¸ aziz milletimiz için¸ müjdeler ve fetihler ayıdır. İstanbul için bayramdır. İstanbul'u gülzâr yapan müjdeli komutan Fatih; 1453'de fetih… Devamını oku

ONBEŞİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

İnsanı¸ hayâtınsâikleri¸ gayeleri ahlâk-ı İslâmiyyede mühim bir mes'ele teşkil eder. Saika ve dâiye denilen şey¸ insanı en kolay ve mu'tâd… Devamını oku

AŞKIN KÜL ETSE YANDIRIP

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s) zamanımızın âlim¸ mutasavvıf ve eren şairlerindendir. Dîvân ve Tasavvuf şiirimizin 20. yüzyıldaki müstesna temsilcilerinden biridir…. Devamını oku

TEBLİĞ RUHU VE DAVETÇİ SORUMLULUĞU

Somuncu Baba

İslâm¸ sosyal bir dindir. Müslüman¸ Allah'ın insanlık için gönderdiği dini hemcinsleriyle yaşamakla yükümlüdür. Zaten dinin kâmil bir şekilde yaşanması¸ cemâat… Devamını oku

EHL-İ HAYR İLE BERABERLİK

Somuncu Baba

"Tasavvuf büyükleri¸ salihlerin sohbetinin gereği¸ ehl-i hayr ile beraberliği ve kötülüklerden uzak durmayı emreden şu ayet-i kerimeleri¸ konunun esası olarak… Devamını oku

FETİH 1453 FİLMİ VE HANGİ FATİH?

Somuncu Baba

İstanbul'un fethi denildiğinde akla iki şahsiyet birden gelir. Bunlarda birincisi yedinci Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmed diğeri ise hocası Akşemseddin'dir…. Devamını oku

ÂLİMLERDEN GENÇLERE ÖĞÜTLER

Somuncu Baba

Dinimizde nasîhatin önemli bir yeri vardır. Nasîhat¸ birisi hakkında iyi düşünmenin¸ merhamet duyguları taşımanın ve kötüye gitmesini engelleme arzusunun bir… Devamını oku

ENDÜLÜS GEZİ NOTLARI II “KURTUBA, MEDİNETÜ'Z-ZEHRÂ VE SEVİLLA”

Somuncu Baba

Gezimizin üçüncü gününde Kurtuba'ya gidildi.Kurtuba malum olduğu üzere Endülüs Emevî Devleti'nin başkenti idi. III. Abdurrahman'ın yönetiminde ülkenin siyasî bütünlüğü ve… Devamını oku

FETHİN MANEVÎ BOYUTUNA FARKLI BİR BAKIŞ

Somuncu Baba

Hazreti Peygamber (s.a.v.) Efendimiz bundan 1400 küsur sene evvel¸ İstanbul'un ehemmiyetine ve bu mübarek beldeyi fethedecek kumandan ve askerlerin şerifine… Devamını oku

GAZALÎ'DE YALNIZLIK PSİKOLOJİSİ

Somuncu Baba

"Yalnızlığın insan için ilk zararı onu ilim öğrenme ve öğretmekten mahrum bırakmasıdır. Hatta Gazâlî "Kendine farz olan ilimleri tahsil etmeyen… Devamını oku