138.Sayı

KÜLTÜRÜN BEŞİĞİ ANKARA

Somuncu Baba

“Şehirler¸ geçmişin izlerini taşıyan devasa açık müzelerdir. Bu açık hava müzelerinde zamanın değişiminin ve mekânın dönüşümünün izlerini sürebilirsiniz. Şehirlerin de… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin Divan'ından Seçme İlahiler…. Seni seyr eyleyen mahbûbu seyr et gayrı hûb arama Odur sana matlûb-ı… Devamını oku

DOST BAHÇESİNİN BÜLBÜLÜ OLMAK

Somuncu Baba

“Gönül vuslata ersin; cân¸ cânâna kavuşsun. Her istediğin olsun. Dikenler bile gül bahçesinin gülleri olsun.” Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (k.s)'nin… Devamını oku

İNANANLARA EN GÜZEL MODEL: İKİ KUTLU AİLE!

Somuncu Baba

“Hz. İbrahim (a.s.)¸ Hz. İsmâil (a.s.)¸ Hz. Sâra¸ Hz. Hacer… Hz. Muhammed (s.a.v.)¸ onun sevgili eşleri annelerimiz¸ Hz. Fâtıma¸ Hz…. Devamını oku

PEYGAMBER AŞKIYLA YANAN DEDE

Somuncu Baba

İki cihân güneşi Hz. Muhammed (s.a.v.) için Türk edebiyatında sayısız na't yazılmıştır. Bu na'tlerin içinde dikkat çekenlerden biri de Yaman… Devamını oku

DUA EYLEYEN SULTAN

Somuncu Baba

"Buraya pâdişâhlık gururu ile beni imtihan için geldiniz. Şimdi ise dervişlik hâliyle gidiyorsunuz ve dervişlik devletinin güneşi üzerinde ışıldamaya başladı."… Devamını oku

EMÂNETİ EHLİNE VERMEK

Somuncu Baba

İslâm'ın temel prensiplerinden biri emânettir. İslâm dininde emânete çok fazla önem verilmiş¸ ferdî ve sosyal huzurun¸ maddî ve manevî kalkınmanın… Devamını oku

İSLÂM'DA KADIN HAKLARI

Somuncu Baba

"Allah kadını erkeğe erkeği de kadına muhtaç yaratmıştır. Bu ihtiyaç dengede tutulabilirse bunun sonunda¸ muhabbet¸ meveddet¸ merhamet ve mutluluk meydana… Devamını oku

ENDÜLÜS GEZİ NOTLARI I

Somuncu Baba

İslâm Tarihçileri Derneği'nin yeni organizasyonu bu sefer Endülüs'e oldu. 7 Aralık 2011 tarihinde İstanbul'dan kalkan uçağımız¸ takriben 5 saat sonra… Devamını oku

BİR GÖNÜL SULTANI HACI BAYRAM-I VELÎ ( 1352 – 1429)

Somuncu Baba

"Hacı Bayram-ı Velî bir müddet murakabe halinden sonra "Sultanım¸ hünkârım! Bana öyle gelir ki bu şehr-i Kostantiniyye'yi senin şehzaden Mehmet… Devamını oku