136.Sayı

KÜLTÜR VE EL SANATLARININ MERKEZİ

Somuncu Baba

Anadolu'nun en eski şehirlerinden ve kültür merkezlerinden biri de Kahramanmaraş'tır. İlim¸ kültür¸ el sanatları ve folklor zenginliğinin yanında yetiştirdiği âlimler… Devamını oku

YÜZBEŞİNCİ HUTBE

Somuncu Baba

Muhterem Cemâat-i Müslimîn! Mevlid¸ Müslümanların en büyük bayramıdır¸ sevinç günlerinden biridir. Mevlid demek dünyada en büyük¸ en şerefli ve en… Devamını oku

DOST SIRRINA MİHMÂN OLMAK

Somuncu Baba

"Gerçek aşk katre iken ummana karışmaktır; bir damlanın uçsuz bucaksız bir denize kavuşarak yok olması¸ ya da gerçekten var olması."… Devamını oku

ASHÂB-I KEHF KISSASINDAN EVRENSEL MESAJLAR

Somuncu Baba

“Ashâb-ı Kehf kıssası ile Yüce Allah¸ öldükten sonra dirilişin gerçek olduğunu¸ dünyada insanlar üzerinde canlı ve etkili bir örnekle göstermek… Devamını oku

DOĞU'NUN KADİM BİLGESİ: SÂDİ ŞİRÂZÎ

Somuncu Baba

"Sâdî'nin "Bisütun" diye tanınan eser külliyatı içinde çoğu kayıp 16 kitap ve 6 risale bulunmaktadır. Fakat Sâdî denildiğinde akla hemen… Devamını oku

MARAŞ'TA YAŞANAN HATIRALAR

Somuncu Baba

Askerlik hatıraları asla unutulmaz. İnsanın gençlik yıllarında¸ zihnin berrak zamanlarında¸ yeni bir ortamda¸ yeni arkadaşlarla geçirmiş olduğu zaman dilimleri tatlı… Devamını oku

LATÎFE LATÎF GEREK

Somuncu Baba

"Haber veriniz ki: O¸ Cennete koca karı olarak girmeyecek! Çünkü yüce Allah "Biz¸ cennet kadınlarını¸ dünyadaki yaratılışlarına benzemeyen bir yaratılışta… Devamını oku

KUL HAKKI

Somuncu Baba

Hak kavramının İslâm dininde çok özel bir yeri vardır. İslâm yazılı kaynaklarında çeşitli anlamlarda kullanılan hak kelimesi sözlükte¸ "gerçek¸ sâbit… Devamını oku

SILA-İ RAHİM

Somuncu Baba

"Dinimizde akrabâlık ilişkilerinin sürdürülmesine ve akrabâlık bağlarının yaşatılmasına sıla-i rahim denilmektedir. Buna göre aynı kan bağını taşıyanlar ve rahimleri geriye… Devamını oku

KURTULUŞ SAVAŞINDA MARAŞ SAVUNMASI

Somuncu Baba

Birinci Dünya Harbinin sonlarına doğru üttefiklerin yenilmesi üzerine¸ Osmanlı İmparatorluğu 30 Ekim l9l8'de Mondros Mütarekesini imzaladı. Bu anlaşmaya göre¸ Anadolu'nun… Devamını oku