118.Sayı

İNSÂN-I KÂMİL

Somuncu Baba

İnsanı yaratılanların en üstünü kılan ve en güzel biçimde yaratan Allah (c.c); fert ve toplumun huzuruna yönelik¸ Peygamberleri aracılığıyla bir… Devamını oku

KIRKİKİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

Rahmanın tecelligâhı olan gönlümüzde samimi bir sevgiyle dolaşma şerefine sahip olmanız size saadet olarak yetmez mi? (Mutluluğunuz için yeterli değil… Devamını oku

MEKTÛBÂT'DA İHRAMCIZADE İSMAİL HAKKI TOPRAK

Somuncu Baba

"Osman Hulûsî Efendi'nin Mektûbât'ında yer alan 66 mektuptan 3 tanesi doğrudan şeyhi İhrâmcızâde İsmail Hakkı Toprak merhûma yazılmıştır. Bazı mektuplarda… Devamını oku

SİVAS'DA BİR KUR'ÂN ADAMI İHRAMCIZÂDE (1296/1880–1389/1969)

Somuncu Baba

İşte kahramanımız da Hz. Peygamber'in sünnetine sıkı sıkıya bağlı¸ ruhsatlardan çok azimetlere sarılan¸ lüksten uzak sade bir hayat yaşayan¸ nâfile… Devamını oku

İHRAMCIZÂDE HAZRETLERİNE YAZILAN ŞİİRLER

Somuncu Baba

"Hulûsi Efendi Hazretleri¸ 1920'li yıllarda İhramcızâde Hazretlerine intisap eder. İlim sohbetlerine (meclislerine) katılır; sıkça Sivas'a mürşidi İhramcı­zâde İsmail Hakkı Toprak… Devamını oku

HAYIR VE ªERR ALLAH'TAN

Somuncu Baba

Bu bilmenin imkânı ve özgürlük düºüncesine bir kısıtlama getirmediği meselesi¸ insan aklını zorlasa da bu böyledir. Dolayısıyla zamana mahkûm bir… Devamını oku

İSMAİL HAKKI TOPRAK'IN BAZI TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Somuncu Baba

Sûfilerin mücâhedelerinde sabırlı ve azimli olmaları gerektiğini söyleyen İsmail Hakkı Efendi¸ bazen mânevî hayatları sarsacak olaylarla ve hücumlarla karşılaşsalar da… Devamını oku

TATİL Mİ, VAKİT İSRAFI MI?

Somuncu Baba

"Ahlâkdışı davranışların çoğalmasındaki diğer bir neden de aşırı özgürlük anlayışı ve sorumluluk bilincinin yetersiz olmasıdır. Özgürlük anlayışı¸ sorumlulukla doğrudan ilişkilidir…. Devamını oku

SOMALİ DİASPORASIYLA MİNNESOTA

Somuncu Baba

Columbus'taki bu durum benim oldukça garibime gitti. Zira New York'ta hemen her yerde fotoğraf çekebiliyordum ve polis görse bile müdahale… Devamını oku

OTUZİKİNCİ HADİS

Somuncu Baba

“Zulmetmekten kaçınınız. Zira zulüm ahiret günü karanlıklarıdır. Cimrilikten de kaçınınız. Çünkü bu sizden öncekileri helak etmiş¸ onları birbirlerinin kanlarını dökmeye¸… Devamını oku