116.Sayı

HAYATIN GAYESİ

Somuncu Baba

"Darende'de gündelik hayat ve tasavvuf her zaman iç içe olmuş ve birbirini etkilemiştir. Tasavvuf hiçbir zaman¸ onu yaşayanları pasif ve… Devamını oku

KIRKDOKUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

Müslümanların muâşeretlerine samîmîyet¸ tevâzu'¸ sadelik¸ tekellüfden azâdelik¸ karşılıklı muâvenet¸ hürmet¸ muhabbet¸ hayır-hâhlık bir asâlettir. Müslümanlıkta halk ile muâşeretin muhtelif safhaları… Devamını oku

DİVÂN-I HULÛSÎ'DE KUR'ÂN ÂYETLERİ

Somuncu Baba

"O¸ Hz. Peygamber (s.a.v)'in soyundan gelmeyi¸ sözlü bir iddiada bırakmayıp O'nun davasını anlatan söylem ve O'nun sünnetine uygun eylemleriyle O'na… Devamını oku

HOCA AHMED YESEVÎ VE SÜNNET

Somuncu Baba

“Hoca Ahmed Yesevî’nin hayatı incelendiğinde onun ilme¸ irfâna¸ ahlâka kısacası Hakk’a ve halka adamış biri olarak görülür. Onun düşünce sistemini… Devamını oku

BİR MEKTUBUN HATIRLATTIKLARI

Somuncu Baba

"Yazılan makamın huzuruna arz edilen satırların kâğıdı¸ kalemi¸ mürekkebi¸ zarfı seçkin olmasına dikkat edilmekle¸ esas mazrufunun¸ yani içindeki hitabın ve… Devamını oku

BİR CAN İNCİTMEYESİN

Somuncu Baba

"Tasavvuf felsefesinin ideal tipi kâmil insanda kendine özgü birtakım vasıflar bulunur. Ne olursa olsun herhangi bir canlıyı incitmemek¸ ona bir… Devamını oku

TEVBE YOLU

Somuncu Baba

"Hakk'a iltica eden¸ başını bu yola koymalıdır. Sevdiğinin yoluna yüzünü sürmelidir. Hak da kendisine samimiyetle dönen kuluna merhametle muamele edecektir…. Devamını oku

HAYÂ DUYGUSUYLA YAŞAMAK

Somuncu Baba

"Hayâ imandan olduğuna göre¸ hayâsız kimsenin ya imanı zayıftır veya hiç yoktur. Hayâsız bir kimsenin¸ "Kalbim temizdir¸ imanım kuvvetlidir." demesinin… Devamını oku

ÖRNEKLERLE OSMAN HULÛSÎ EFENDİ (K.S.)'NİN TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Somuncu Baba

“Sûfîlerin benimsedikleri yol olan tarikat¸ tevhîdi hâl edinmek için bir mânevî usûlden ibarettir. Bu metodun hareket noktası ve temeli dinî… Devamını oku

GERÇEK KALP DOSTLARI

Somuncu Baba

"Kalbin içinde bir yürek¸ yüreğin içinde bir sine¸ sinenin içinde ise bir gönül olduğunu kim bilir¸ kim hisseder¸ kim fark… Devamını oku