110.Sayı

ADALET HUZUR DEMEKTİR

Somuncu Baba

Kur'an ayetinde ve hadislerde¸ sevgiye ve sevgi ortamının oluşturulması için adalet ve barış kavramına özellikle vurgu yapılarak¸ bu iki kavramın… Devamını oku

YETMİŞDOKUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

Allah'a iman etmiş olan bir Müslüman kalbiyle¸ sözüyle¸ işiyle ve'lhâsıl her vechile doğru olacaktır. Kalbi temiz¸ ağzı temiz¸ işi de… Devamını oku

DOSTLARIN YÜZÜ PARLAK GÖNLÜ PAK OLSUN

Somuncu Baba

"Gönlümüzde yer eden sevgilerin¸ Allah'ın ve O'nun râzı olacağı sevgilerden ziyade olmamasına dikkat etmek gerekir. Gönlü tamamen fânî dünyanın ve… Devamını oku

ADALET DENGEDİR

Somuncu Baba

"Sözü¸ malı¸ emeği¸ kısaca her şeyi yerli yerince kullanmaktır adalet. İnsanın kendisine ait olanı/hakkını alması¸ başkasına ait olanı vermesidir. İnsan-Allah¸… Devamını oku

İNANAN İNSANIN TEMEL VASFI: GÜVENİLİR OLMAK

Somuncu Baba

"Güzel ahlâkın en önemli özelliklerinden olan güvenirlik¸ aynı zamanda peygamberlerin genel niteliklerindendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim¸ onların bu sıfatlarına birçok ayette… Devamını oku

AŞKIN SULTANI MEVLÂNÂ

Somuncu Baba

"Mevlânâ'nın aşk duyuş ve anlayışı; ancak onun sözlerinden¸ şiirlerindeki çok hassas ve heyecanlı üslup ve ifadesinden¸ yaşayışındaki inançlarına ve duygusallığına… Devamını oku

CAMİ VE EZAN

Somuncu Baba

“Ezan¸ cami¸ bayrak…” gibi millî ve dinî hürriyetin sembolleri olan bu tür kavramların mahiyeti üzerinde çok iyi düşünmek gerekir. Eğer¸… Devamını oku

DOĞRULUK KURTULUŞTUR

Somuncu Baba

"Adalet; yargıda adalet¸ idarede adalet¸ vatandaşlar arasındaki münasebette adalet gibi¸ hayatın muhtelif safhalarında zikredilir. İnsanların birbirlerine karşı davranışında adalet¸ kişinin¸… Devamını oku

MAĞRUR OLMA

Somuncu Baba

Saltanat tâcın giyen âlemde mağrûr olmasun Nice sultan börkin almışdur begüm bâd-ı hazân Bâkî (Beyim! Bu dünyada saltanat tacı giyenler… Devamını oku

KUŞ OLUP UÇMAK

Somuncu Baba

Evet¸ kuş olup uçmak lazım… Lakin bunca yükle¸ en önemlisi kimlik kriziyle¸ oluşmamış şahsiyetle¸ riyakârlıkla¸ günü kurtarma çabasıyla¸ kısa vadeli… Devamını oku