105.Sayı

ANADOLU'DAKİ MÂNÂ HAMURU

Somuncu Baba

“Somuncu Baba adına düzenlenen yıllık programların birisinde daha burada olmanın huzuru ile yazıyorum… Dünyada bazı beldeler vardır¸ içinde bulunmak ve… Devamını oku

DİVAN-I HULUSİ-İ DARENDEVİ

Somuncu Baba

Sana matlûb sensin ey dil gayrı bir söz arama Sendedir ol görecek yüz taşradan yüz arama   Kendi mir'âtına nazar… Devamını oku

NASİHATNÂMELER VE HULÛSİ EFENDİ'NİN DİLİNDEN NASÎHATLAR

Somuncu Baba

"Tarihimizde nasîhatnâme türü eser yazanlar arasında daha birçok sîmâ bulunmaktadır: Meselâ Yûnus Emre (v. 1320)'nin Risâletü'n-Nushiyye'si¸ meşhûr şair Nâbî (1626-1712)'nin… Devamını oku

PEYGAMBERLE BERABER OLANLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ: TEVÂZÛ

Somuncu Baba

"Peygamberle beraber olanların temel özelliklerinden biri de onların rükûlu¸ secdeli¸ namazlı mü'minler olmalarıdır. Onlar¸ Yüce Yaratıcı'ya karşı kulluk görevlerini aksatmadan… Devamını oku

RASÛL-İ EKREM (S.A.V)'İN HAYATINDA FEDAKÂRLIK VE HİZMET

Somuncu Baba

"Ahlâkî¸ insânî ve dinî bir erdem olan fedakârlık ve insanlara hizmet etme anlayışının en güzel şeklini¸ âlemlere rahmet olarak gönderilen… Devamını oku

"UZUN İNCE BİR YOL"DA YÜRÜMEK – II

Somuncu Baba

"Kulluğun şanı ‘itaat'le yani ‘bağlılık'la gerçekleşir. Böyle olduğu için de dertler bile nimet bilinir. Çünkü dert¸ bir mânâsıyla da "ilâhî… Devamını oku

TOPRAK GİBİ TEVÂZÛLU OLMAK

Somuncu Baba

"O Kur'an ki insanlara bütün güzel huyları tâlim eder¸ insanları bütün fena huylardan men-i tahzir buyurur. Aleyhisselatu vesselâm efendimiz Kur'an-ı… Devamını oku

İSLÂM'DA KADIN

Somuncu Baba

"Meselâ genel kabuller ışığında kadının daha kıskanç¸ daha çabuk ikna olan¸ daha duygusal¸ daha sâdık olması2 gibi hususlar¸ bütünüyle kadının… Devamını oku

HELAL GIDA VE AMEL-İ SÂLİHLE İLİŞKİSİ

Somuncu Baba

"Allah¸ size ancak leş¸ kan¸ domuz eti¸ ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı…"1¸ "Ölmüş hayvan¸ kan¸ domuz eti¸ Allah'tan… Devamını oku

KUTLU YOLCULUK

Somuncu Baba

"Kâbe'yi ilk gördüğümüz anda içimizdeki en güzel duaları yapmaya gayret ettik. Vakıf başkanımızla birlikte tavaf başlamıştı¸ bu kadar güzelliklerin bir… Devamını oku