104.Sayı

DARENDE'DE GÜL KOKUSU

Somuncu Baba

Somuncu Baba'nın ismini taşıyan dergimiz 16 yıldır¸ her Haziran ayında gül edalı¸ gül sevdalı yolculuğuna bir yıl daha ekleyip devam… Devamını oku

OTUZDOKUZUNCU HUTBE

Somuncu Baba

Şeyh Hâmid-i Veli Minberinden Hutbeler Ey Cemâat-i Müslimîn Pek iyi bilirsiniz ki Allâh (c.c)'ın kullarına ilk emri ibâdettir. Her peygamber… Devamını oku

SEVGİ VE DOSTLUK ÜZERİNE YÜRÜ DOSTA GİDELİM

Somuncu Baba

"Dostluk stratejimizi iyi belirleyebilmek için dost insan İbrahim Halîlullah'ı iyi tanımalıyız. Yüce Allah¸ hangi özelliklerinden dolayı Hz. İbrahim'i dost edinmiştir?… Devamını oku

AFFEDEBİLMEK

Somuncu Baba

“Affa sarıl¸ iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (7/A'râf¸ 199). Bizi bizden çok daha iyi tanıyan yaratıcımız¸ burada Müslümanın sahip… Devamını oku

OSMAN HULÛSÎ EFENDİ'NİN NASİHAT ŞİİRİ

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi'nin samimî bir dil ve üslupla söylediği bu şiirin her beyti akılda kalıcı bir anlam ve âhenk… Devamını oku

DİLİNDE HER NEFES EVRÂD-I LEYLÂ

Somuncu Baba

"Fuzûlî¸ kendinden önce Leylâ ve Mecnûn mesnevîsi kaleme alan büyük ustaların yolunda gitmiş; fakat his¸ heyecan¸ ince ve zengin hayaller¸… Devamını oku

"UZUN İNCE BİR YOL"DA YÜRÜMEK

Somuncu Baba

"Son dönemin büyük sufîlerinden Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi de bu geleneğin günümüzdeki takipçilerinden bir "mutasavvıf şair" olarak edebiyatımızda önemli bir… Devamını oku

HAYATI EBEDÎLEŞTİRMENİN YOLUDUR HİZMET

Somuncu Baba

Yüce dinimiz devamlı surette bizlere böyle bir sorumluluk bilinci aşılamaya¸ bizleri bütün insanlık için yararlı işler yapmaya çağırmaktadır. Allah'ın emri… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ(K.S)'NİN TASAVVUFÎ ANLAYIŞI

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hz.lerinden bahsetmek istiyorum. O¸ aynı zamanda Dîvân yazacak derecede kudretli bir şair¸ va'z ve hutbeleriyle gönülleri… Devamını oku

FETVÂ VERENİN TAŞIMASI GEREKEN VASIFLAR

Somuncu Baba

İctihâd yapabilen müftî bütün dikkat¸ iyi niyet ve gayretini sarfettikten sonra¸ verdiği fetvâda isabet etse de¸ yanılsa da sevap kazanır…. Devamını oku