100.Sayı

100 YÜZE/ GÖNÜL GÖNÜLE

Somuncu Baba

Allah(c.c)'a şükürler olsun! Hamd ancak O'na mahsustur… Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed (s.a.v)'e Rabbimizin ilmi adedince salatü selâm! O sevgililer sevgilisi… Devamını oku

OTUZALTINCI MEKTUP

Somuncu Baba

Ey Allah'ın dostluğuna talip olanlar¸ bazı durumlardan sizleri haberdar etmesek (etmeseler)¸ ta ki inkârınızda sabit olup¸ kabul etmezdiniz (kabule yanaşmazdınız)… Devamını oku

HAMD OLSUN

Somuncu Baba

"Kalbimle dilimle¸ içimle dışımla¸ gizli açık her halimle ben bunların hepsine inanırım el-Hamdü li'llâh." Hazret-i Peygamber'in sahâbesiyle birlikte bulunduğu bir… Devamını oku

NİMETİN VE NİMET SAHİBİNİN FARKINDA OLMAK: ŞÜKÜR

Somuncu Baba

"Her nimet bir sınav sorusudur. Nimete eren kimse¸ bu bilinçle o nimetin hakkını vermelidir. Çünkü nimet çoğu kimseyi şımartıp nankör… Devamını oku

HAMD VE ŞÜKÜR MAKAMINDA

Somuncu Baba

"Sufilikte gaye¸ sadece kişinin kendi nefsini kurtarması değildir. Başkaları da¸ onların da huzura ermesi bir sufinin en önemli dileğidir. Bu… Devamını oku

KAVGADAN SEVGİYE

Somuncu Baba

Âlemin özü ve kâinatın gözbebeği olan insanın gördüğü her eşyaya bir nazarla bakabilmesi için kendini tanıyarak¸ sevgiyi önceleyip¸ kendisiyle barışık… Devamını oku

ANADOLU'DAN İLİM, KÜLTÜR VE EDEBİYAT DÜNYAMIZA UZUN SOLUKLU BİR KATKI… 100. SAYI

Somuncu Baba

15 yıldır güzel tasarımı ve zengin muhtevasıyla kültür dünyasında kendine özgü bir yer açan ve okuyucularından büyük takdir toplayan Somuncu… Devamını oku

DİL EĞİTİMİ VE KİMLİK

Somuncu Baba

" Liselere konulan İngilizce'nin giderek daha da ön plana çıkarılmasıyla¸ kendine göre düşünmeyi ve yaşamayı öğrenmesi gereken genç çocuklarımızı¸ şahsiyet… Devamını oku

HER HÂLÜKÂRDA ŞÜKRETMENİN ANLAMI ÜZERİNE

Somuncu Baba

"Belaları büyük bir talihsizlik ve eksiklik olarak görmek yerine¸ onları ebedî hayır ve saadetin temînini sağlayan birer fırsat ve imkân… Devamını oku

KADİRŞİNASLIĞIN EN GÜZEL CEVABI: ŞÜKÜR

Somuncu Baba

"Nimetler karşısında şükretme alışkanlığını kazanamayanlar¸ şeytanın aldatmasına kanıp onun tavrını benimseyenlerdir. Çünkü şeytan da Allah'ın kendisine bahşettiği konumu beğenmeyerek isyan… Devamını oku