Diğer Yazılar

236 Dergi-644

YÂRİ BEKLERKEN

Bahâr geldi ey gönül lâleler güller açtı Nicedir sükût eden yârimde diller açtı   Seherde bâd-ı sabâ râyihalar getirdi Zülfünden… Devamını oku

Kategoriler:236.Sayı, Şiir, Yazar:
236 Aile-5

KUL OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

Yüce Rabb’imiz, insanı en şerefli  varlık olarak yaratmış ve ona birçok sorumluluklar yüklemiştir. Bunların en başında gelen, kul olarak yapmamız… Devamını oku

Kategoriler:66.Sayı Aile Eki, Yazar:
236 Dergi-355

DAĞLAR DA KÜSER Mİ?

Sevgiyle bakmazsan dağa Yüceliğiyle gurur duymazsan Suyuyla arınıp sevdasıyla yıkanmazsan Binmezsen kanatlarına Sessiz sakin durduklarına bakmayın Bakarsın cömertçe konuşur Bakarsın… Devamını oku

Kategoriler:236.Sayı, Şiir, Yazar:
236 Aile-177

KUR’AN’IN MANEVÎ İKLİMİ

Türk insanında vatan, bayrak ve Kur’an sevgisi, yüzyıllar öncesine dayanan bir tarih olgusudur. Millî ve manevî değerlerimizin bir bütünü olan… Devamını oku

Kategoriler:66.Sayı Aile Eki, Yazar:
236 Dergi-32

Hakikat Münâdîsi Velî; Osman Hulûsî-i Darendevî

Zühd ve takva hayatının ilk eserlerinin telif edilmesi ile başlayan, tasavvuf geleneğinin tarikatlar ve tekkeler şeklinde müesseseleşmesiyle devam eden süreçte… Devamını oku

Kategoriler:236.Sayı, Kültür, Yazar:
236 Aile-6

HZ. BERÎRE (R.ANHA)

İslâmiyet’in âzadlı bir cariyeyi bile kararlarında muhayyer bıraktığına en güzel örnek Hz. Berîre’dir. Babası, Kıbtî asıllı Safvân’dır. Berîre, Ebû Leheb’in… Devamını oku

Kategoriler:66.Sayı Aile Eki, Yazar:
236 Dergi-10

İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)’YE GÖRE TOPLUMA HİZMET VE MÜCEDDİDLİK

İmâm-ı Rabbânî (k.s.) insanlara ve topluma hizmet edip faydalı olmanın önemi hakkında şöyle der: “Bir kimse Allahu Teâlâ’yı zikirle meşgul… Devamını oku

Kategoriler:236.Sayı, Tasavvuf, Yazar:
236 Aile-18

“BİZ BABADAN BÖYLE GÖRMEDİK…”

Sözlükte baba, çocuğu olan erkek anlamına gelse de bize göre baba; çocuğunu en güzel şekilde eğitmek için önce kendini geliştiren,… Devamını oku

Kategoriler:66.Sayı Aile Eki, Yazar:
236 Dergi-688

HULUSİ KALB İLE

Her kuytuda bir esrar, her zerrede bir sanat, Rahmet iner semâdan, idrâksiz küfre inat, Tâzimdedir dağla taş, secde eder kâinat,… Devamını oku

Kategoriler:236.Sayı, Yazar: