Tasavvuf
Sayfa:3

HULÛSİ EFENDİ(K.S)'NİN TASAVVUFÎ ANLAYIŞI

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Hz.lerinden bahsetmek istiyorum. O¸ aynı zamanda Dîvân yazacak derecede kudretli bir şair¸ va'z ve hutbeleriyle gönülleri… Devamını oku

ÇOCUK EĞİTİMİ VE SÛFÎLER

Somuncu Baba

Sûfîler¸ insanın iç dünyasını temizlemek sûretiyle¸ onun¸ hayatına anlam katma çabasını/kendini gerçekleştirmesini sağlamak için tasavvufî sistemi geliştirmişler¸ diyebiliriz. Onlar¸ büyük-küçük¸… Devamını oku

OSMAN HULÛSİ EFENDİ’NİN BİR ŞİİRİNDE İNSAN

Somuncu Baba

“İnsan¸ Cenâb-ı Hakk’ın kendi isim ve sıfatlarını müşâhede etmek için yarattığı¸ tâbiri caizse¸ ‘tek özel’ varlıktır. Eşref-i mahlûkat¸ yani mahlûkatın… Devamını oku

EL EMEĞİ VE SÛFÎLER

Somuncu Baba

“Dünyayı elinde kıl¸ kalbinde kılma” Abdülkâdir Geylânî “Dünyayı elinde kıl¸ kalbinde kılma” Abdülkâdir Geylânî Kur’an-ı Kerim’de: “İnsan için ancak çalıştığının… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN MEKTÛBATINDA

Somuncu Baba

Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendinin1 hayatında İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak (k.s)2 hazretlerinin ayrı bir yeri vardır. Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendinin1 hayatında… Devamını oku

TASAVVUF GÜZEL AHLÂKTIR

Somuncu Baba

“Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) “Ben ancak güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim” buyurarak nübüvvetin esasının “güzel ahlâk” temeline dayalı bir sistem inşa… Devamını oku

TASAVVUFUN GAYESİ; OLGUN İNSAN

Somuncu Baba

“Tasavvuf¸ ruhu bedenî süflîliklerden temizleyerek süslemeyi ve batınî sıfatlarında Cenab-ı Peygamber (s.a.s)’e uymayı öğreten bir ilimdir.” “Tasavvuf¸ ruhu bedenî süflîliklerden… Devamını oku

NASREDDİN HOCA'NIN TASAVVUFÎ YÖNÜ

Somuncu Baba

Tasavvuf Devri olarak da nitelenen XIII. Yüzyıl¸ Anadolu’da büyük karışıklıkların yaşandığı bir asırdır. 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’nda Moğol ordusu… Devamını oku

GÖNÜL EĞİTİMİ BOYUTUYLA MÜRŞİD-İ KÂMİL VE MÜRİD MÜNASEBETİ

GÖNÜL EĞİTİMİ BOYUTUYLA MÜRŞİD-İ KÂMİL VE MÜRİD MÜNASEBETİ

Her ilim dalı ‘hoca-talebe’ münasebetinin zorunlu olduğu süreçlere şahitlik eder. Örneğin bir ustanın dizinin dibine oturmadan usta bir marangoz olunmayacağı… Devamını oku