Tasavvuf
Sayfa:2

KALBÎ HASTALIKLARA KARŞI MANEVÎ REHABİLİTASYON

Somuncu Baba

"Kalbî hastalıklar¸ bazen geçici kabz (kalbî daralma) girdaplarının gelip pusuya yatmasından¸ bazen cismanî ve şehvanî neşe ve arzuların egemen olmasından¸… Devamını oku

NEFSİN TUZAKLARINA KARŞI TEDBİRLER

Somuncu Baba

"Nefsine uyup da dinen yasak olan bir şeyi bilerek yapan kişi¸ günah işlemiş olmaktadır. İslâm âlimleri¸ Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek¸ namaz… Devamını oku

EVLİYA RÜYÂLARINDA HZ. PEYGAMBER (S.A.V.)

Somuncu Baba

“Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ kendisi ile ilgili rüyâlar hakkında şöyle buyurmuştur: “Sizden kim beni rüyâsında görse¸ bilsin ki o gerçekten beni… Devamını oku

SOSYAL HİZMETTE AYRIMCILIK YAPMAMA İLKESİ

Somuncu Baba

“Görev ve hizmetlerinde bu mânevî bakışı yansıtamayanlar¸ hakîkate aykırı hareket etmiş ve Allah'ın rızâsına uygun hareket etmemiş olurlar.” İslâm¸ insanlar… Devamını oku

MÂNEVÎ DESTEK VE ALKOLİKLERİ REHABİLİTASYONU

Somuncu Baba

“Sosyal hizmet¸ toplumda dışlanma riski ile karşı karşıya gelmiş olan kişi ve grupların topluma uyum sağlayabilmeleri ve toplumun da bu… Devamını oku

HIRSIZLARIN REHABİLİTASYONUNDA SÛFÎ YAKLAŞIMI

Somuncu Baba

Bir sosyal sapma türü olan hırsızlık¸ aslında kişinin fıtratına ve vicdanına aykırı bir durumdur ve çoğu zaman gafletin veya bir… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ'NİN DÎVÂNI'NDA NEFİS TERBİYESİ

Somuncu Baba

Osman Hulûsi Efendi yakın zamanda kaybettiğimiz Hak âşığı bir Allah dostudur. Hayatta iken onun ilminden¸ irfanından ve muhabbetinden pek çok… Devamını oku

İSMAİL HAKKI TOPRAK'IN BAZI TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Somuncu Baba

Sûfilerin mücâhedelerinde sabırlı ve azimli olmaları gerektiğini söyleyen İsmail Hakkı Efendi¸ bazen mânevî hayatları sarsacak olaylarla ve hücumlarla karşılaşsalar da… Devamını oku

ÖRNEKLERLE OSMAN HULÛSÎ EFENDİ (K.S.)'NİN TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİ

Somuncu Baba

“Sûfîlerin benimsedikleri yol olan tarikat¸ tevhîdi hâl edinmek için bir mânevî usûlden ibarettir. Bu metodun hareket noktası ve temeli dinî… Devamını oku

TASAVVUFUN KAYNAĞI

Somuncu Baba

“O¸ bir kuldu¸ kâinatın gözbebeği olan insandır; lâkin bir şairin söylemiyle “Efendimiz bir beşerdir¸ fakat diğer insanlar gibi değildir. Taşlar… Devamını oku