Tasavvuf

MUSTAFA TAKÎ ES-SİVASÎ (K.S.)

Somuncu Baba

“Mustafa Hâkî Tokadî Hazretleri'nin oğlu Mehmet Bahattin Efendi (1902–1964) ‘nin “Tasavvuf ve Menâkıb” adlı yazma eserinin orijinal nüshası evlatları tarafından¸… Devamını oku

SOMUNCU BABA'NIN BAYRAMI PÎR HACI BAYRAM-I VELÎ

Somuncu Baba

“Hacı Bayram-ı Velî¸ Şeyh Hamîd-i Velî Hazretleri'nin uzun yıllar hizmetinde bulundu. Bu süre içinde pîri Şeyh Hamîd-i Velî taşıdığı emanet-i… Devamını oku

İMAM-I RABBÂNÎ HAZRETLERİ (K.S.)

Somuncu Baba

Tenzih yollarına süluk eden¸ teşbih ayıplarını örten¸ şerîatın hâllerini koruyan¸ tarîkat erbâbına yardım eden¸ güzellik ve iyilikleri toplayan¸ kayyumluk ve… Devamını oku

ŞÂH-I NAKŞBEND HAZRETLERİ

Somuncu Baba

Hâce Bahâeddin¸ mürîdlik döneminde şeyhi Emîr Külâl'in halifelerinden Bahâeddin Dîggerânî (Kışlâkî)'den hadis tahsili yapmış¸ Şemseddîn Külâl'den de Irak meşâyıhının murâkâbe… Devamını oku

TASAVVUFÎ SOSYAL HİZMETİN TEMEL İLKELERİ

Somuncu Baba

"Müritler¸ himmete nail olabilmek için¸ ilk önce sosyal hizmet alanlarında aktif görev almaları gerekmekteydi. Himmet¸ mürşidin müritlerin manevî terbiyeleri ve… Devamını oku

MARİFETNAME'DE MUSİBETLERE KARŞI TAVSİYELER

Somuncu Baba

Manevî gelişim açısından tevekkül¸ teslimiyeti doğurmaktadır. Tevekkül¸ manevî süreç açısından bir başlangıç¸ teslimiyet ise onun tabiî neticesidir. Teslimiyet ruhuyla her… Devamını oku

TASAVVUFUN SOSYAL DÜNYASI

Somuncu Baba

Garazsız hem ivazsız¸ hizmet et her cânlıya; Kimsesizin düşkünün ayağı ol¸ eli ol. Gerçek tasavvuf¸ sosyal hizmetlerle iç içe girmiş… Devamını oku

TASAVVUF DÜNYASINDA SOSYAL HİZMETLERİN ÖNEMİ

Somuncu Baba

Sosyal tasavvufta başkaları için var olmak ve herkesin yükünü çekmek¸ nafile ibadetlerden üstün bir sosyal ibadet olarak görülmüştür. Sûfîler¸ insanlara… Devamını oku

RÜYALARDAKİ MANEVÎ İŞARETLER

Somuncu Baba

Allah'ın velî kulları¸ nefse uymama¸ herkese âdil davranma gibi gerek şahsî¸ gerekse içtimaî meselelerde sergiledikleri örnek tutum ve davranışları itibariyle… Devamını oku

VELÎLER VE KORUNMAYA MUHTAÇ KADINLAR

Somuncu Baba

"Velîlerin öncülüğünde kurulan bazı özel tekkeler¸ bilhassa şiddet gören kadınları sosyal koruma kapsamına almaktaydı. Osmanlı Devleti'nde kadınlara yönelik ilk sığınma… Devamını oku