Tarih
Sayfa:5

AYASOFYA'NIN 2. FETHİ NE ZAMAN?

Somuncu Baba

"Ayasofya konusunda¸ milletimizin beklentisi ve kamuoyunun hassasiyeti istikametinde bir açılıma gitmenin ve yeniden camiye çevirmenin vakti gelmiştir. Umarız son zamanlarda… Devamını oku

ERTUĞRUL GAZİ VE OSMANLI'NIN KURULUŞU

Somuncu Baba

"Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya dikkat¸ din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli… Devamını oku

ECDADIN KİTAP VE OKUMA KÜLTÜRÜ

Somuncu Baba

“Osmanlı padişahlarının ekseriyeti sanat¸ edebiyat¸ şiir¸ ilim ve irfanla yakından ilgiliydiler¸ kitap ve okuma kültürleri çok yüksekti. Birçok padişah şairdi… Devamını oku

NUREDDİN MAHMUT ZENGİ VE PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.)'E HİZMETİ

Somuncu Baba

“Peygamberimiz (s.a.v.)'i ziyaret etti. Medine halkı hükümdarın yanına toplanmıştı. Vezir¸ “Hükümdar¸ Peygamberimiz (s.a.v.)'i ziyaret maksadı ile gelmiş¸ yanında da sizlere… Devamını oku

OSMANLI'NIN HİROŞİMA'SI: ÇANAKKALE

Somuncu Baba

"Çanakkale'de milletimiz tarih sahnesinden silinmek¸ yok edilmek istendi; Hiroşima'da ise Japon milleti… Çanakkale¸ milletçe bizim yeniden doğup ispat-ı vücut ettiğimiz… Devamını oku

BÜYÜK DEVLET ADAMI NİZAMÜ'L-MÜLK

Somuncu Baba

“Nizamü'l-Mülk¸ İslâm dinine büyük hizmetlerde bulunmuştur. O zamanki Selçuklu İmparatorluğu'nun siyasî¸ dinî ve fikrî hasmı olan¸ bozguncu Mısır Fatımîleri'ne ve… Devamını oku

GÜNCELLİĞİNİ KAYBETMEYEN FİKİRLERİYLE SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Somuncu Baba

Sultan II. Abdülhamid Han¸ eserleri¸ hizmetleri¸ projeleri¸ politikaları ve ilginç düşünceleri ile ilgi odağı olmaya devam etmektedir. Yaşayan bir siyasi… Devamını oku

ANADOLU'NUN MANEVİ FETHİ VE GÖNÜLLERİN İNŞASI

Somuncu Baba

"Kanunî ve hatta bir cihette Yavuz ve II. Bâyezid devrine kadar uzanan ve Şer‘iye Mahkemeleri'nde şer‘î delil olarak kabul edilen… Devamını oku

DÜNYAYA VE GÖNÜLLERE TAHT KURAN OSMANLI ADALETİ

Somuncu Baba

Osman Gazi zamanında¸ Germiyanoğulları Beyliği'nden bir tüccar Osmanlı topraklarındaki bir pazar yerine gelmişti. Pazarın yönetiminden sorumlu kişilere şöyle dedi: “Bu… Devamını oku

ENDÜLÜS'ÜN FETHİ VE TÂRIK BİN ZİYÂD

Somuncu Baba

"Târık bin Ziyâd¸ askerlerine; "Ey mücahit kardeşlerim! Arkamızda deniz¸ önümüzde düşman var. Düşmana saldırmaktan başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Bize ancak… Devamını oku