Tarih
Sayfa:2

OSMANLI'DA İNFAK KÜLTÜRÜNÜN ZARİF ABİDELERİ: SADAKA TAŞLARI

Somuncu Baba

"Sadaka taşları¸ günümüzde fonksiyonunu kaybetmekle birlikte tarihî camilerde ayakta kalan az sayıdaki örnekleriyle¸ Osmanlı kültürünün ve Osmanlı toplumunun ruh ve… Devamını oku

ANADOLU'NUN FETHİNİ HAZIRLAYAN KOMUTAN: DAVUT ÇAĞRI BEY

Somuncu Baba

“Davud Çağrı Bey'in kararları neticesi Selçuklu Devleti kurulmuş¸ kardeşi Tuğrul Bey ile ortak kararlar almışlardır. İki kardeş Horasan'a geldikten sonra… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ'NİN (K.S.) "İLİM VE İRFAN DÜNYASI"

Somuncu Baba

"Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi¸ gerek yaşantısı gerekse faaliyetleri ile örnek bir insan-ı kâmil olmakla kalmamış¸ yazmış olduğu eserlerle de¸ ilmî… Devamını oku

OSMANLI'DA BORÇLUYU KURTARMADA EMSALSİZ İNCELİK: ZİMEM DEFTERLERİ

Somuncu Baba

"Veren el¸ alan elden üstündür!' düsturuyla hareket eden gönlü¸ imanı ve kesesi zengin asil ruhlu¸ cömert insanlar¸ darda kalmış kimselerin… Devamını oku

SOMUNCU BABA HAZRETLERİ'NİN TESİRLERİ DERYADAN DAMLALAR

Somuncu Baba

"Hızır Dede Hazretleri¸ Somuncu Baba Hazretleri'nin talebesi¸ Hacı Bayram-ı Velî'nin halifesi¸ Üftade Hazretleri'nin mürşididir." Yalancı dünyaya aldanma ya hu Bu… Devamını oku

HÜMA HATUN

Somuncu Baba

"Fatih Sultan Mehmed'in annesinin kimliği konusunda birbirini tutmayan iddialar ortaya atılmıştır. Bazı Osmanlı tarihçileri İsfendiyaroğulları'ndan Taceddin İbrahim Bey'in kızı Hatice… Devamını oku

OSMANLI'NIN İLK BİLİMSEL COĞRAFYA KİTABI CİHANNÜMÂ VE KÂTİP ÇELEBİ

Somuncu Baba

"Ortaya koyduğu bütün eserler¸ Kâtip Çelebi'yi evrenselleştirmiştir. Eserleri günümüzde¸ birçok ülkedeki bilim adamları¸ araştırmacılar¸ tarihçiler ve coğrafyacılar tarafından kaynak eser… Devamını oku

FETH-İ MÜBÎN'DE İKİ VELÎ: AKŞEYH VE TENNURÎ HAZRETLERİ

Somuncu Baba

"Şeyh Hazretleri¸ Padişaha¸ ‘Bu halvetin lezzetini aldığın takdirde saltanat umurundan kesin olarak el çekmek lazım gelir¸ memleketin işleri bozulur. O… Devamını oku

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN HÂN

Somuncu Baba

"Kanûnî Sultan Süleyman ömrünü saray eğlencesinden uzak¸ ilim¸ gazâ ve memleketlerini imar faaliyetleri içinde geçirdi. Kırk altı yıllık uzun saltanat… Devamını oku

PİRİ REİS'İN MUCİZE HARİTASI VE AMERİKA

Somuncu Baba

“Haritayı inceleyen Harita Albayı Sabri Tümer¸ haritada geçen Ekvator Çizgisi'nin bugünkü ile aynı konumda olduğunu¸ okyanustaki adaların doğru konumda gösterildiğini… Devamını oku