GÖNÜL BİRLİĞİNİN MERKEZİ DARENDE SOSYAL TESİSİ

GÖNÜL BİRLİĞİNİN MERKEZİ DARENDE SOSYAL TESİSİ

Somuncu Baba ve Hulûsi Efendi Hazretleri, bir gönül sesi olarak bugün Darende’de yankılanmaktadır. 24 Ağustos 2018 Cuma günü Darende Sosyal Tesisi açılarak hizmete sunulmuştur. Vakfımız tarafından yaptırılıp açılışı gerçekleştirilen Sosyal Tesis vesilesiyle çifte bayramı birlikte kutladık, bu güzel açılışımızla tarihe şahitlik ettik.

Es-Seyyid O. Hulûsi Efendi (k.s.) Divan-ı Şerifinde şöyle buyurmaktadır:

Gönülden sürer gamı bayram olur her demi

Yârın olup mahremi kalmaz özge kâr-ı aşk

Darende Sosyal Tesisi İnşaatının Teknik Bilgileri

Darende Sosyal Tesisi’nin arsa alanı 9552 m2 olup toplam inşaat alanı 7021 m2’dir. Dikdörtgen planlı olan yapıda binanın oturum alanı 999 m2’dir. Sosyal Tesis’te Cenab-ı Allah’ı sevenler Allah için bir araya gelirler. Burası birlik ve gönül merkezidir. Bunun nişanesi olarak Sosyal Tesis’imize Altın Silsile’den pirlerimizin ism-i şerifleri çok güzel bir hat yazısı ile yazılmış levha olarak asılmıştır. Hanımlar bölümüne de büyüklerimizin valide ve eşlerinin isimleri hüsn-i hat levhası olarak asılmıştır. Tasavvuf büyüklerimizin isimlerinin tuğra olarak yazılması tarik-i aliyyenin ve Nakşî-Halidî-Hakî-Darendevî kolunun âdeta mührü olmuştur.

Nakşî dergâhlarında avlunun bulunması bir gelenek olarak görülmektedir. Yapılan Sosyal Tesis’imizde ise bir hanımlar için ve bir erkekler için olmak üzere iki ayrı avlunun bulunması ve her avlunun 1000 kişilik kapasitede olması bu kapının, yolun büyüklüğünü göstermektedir. Nakşî geleneğinde dergâhların genel olarak tek kattan oluştuğu görülmektedir. Ancak büyük veliler ve zamanın Kutbu’l-Azamları iki ve daha fazla kattan oluşan dergâhlar inşa etmişlerdir. Bunun en güzel örneği ise Darende’de inşa edilmiş olan Sosyal Tesis’imizdir.

Sosyal Tesis’imizdeki erkek ve ve hanımlara mahsus büyük sohbet salonları için iki ayrı giriş bulunmaktadır. Bu ise kadın ve erkek giriş ve çıkışlarını düzenli hâle getirmektedir. Bu iki girişte bulunan 8 köşeli Selçuklu yıldızının her bir köşesi bir erdemi simgelemektedir ki, bu erdemler İslâm’ın temel direkleri olarak kabul edilirler. Bunlar; merhamet, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, mütevazılık, cömertlik, şükretmek olarak sıralanır. Sosyal Tesis’imizde 42 adet çini, 16 adet taş olmak üzeretoplamda 58 adet motif kullanılmıştır. Bu rakam tesisin banisi olan Efendi Hazretleri’nin yaşını simgelemektedir. Cenab-ı Hak ömrünü uzun, hizmetlerini âlî, yolunu bakî eylesin.

Gelenek ve Modern Mimarî Bir Arada

Modern mimarî olarak her şey düşünülmüş, tesise giden alanlarda yeni yollar açılarak ulaşım en güzel şekliyle sağlanmıştır. Otoparklar yapılmış, tüm ihtiyaçlar tamamlanmıştır.Taş işlemeciliği, ahşap işlemeciliği en güzel hâliyle yapılmış, mermer kullanımına ayrı bir özen gösterilmiştir. Modern mimarî tarzda aydınlanma, havalandırma, ses sistemleri kurulmuş, temizlik adabına uygun abdesthaneler en güzel şekliyle yapılmıştır.Sosyal Tesis başta olmak üzere bugüne kadar, Vakfımıza ve yaptığımız bütün hizmetlere, maddî-manevî desteklerini esirgemeyen tüm emeği geçen ve fedakârca hizmet eden gönül dostlarımıza,Vakfımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tesise yaptıkları katkılardan dolayı bazı arkadaşlara plaket verilmek suretiyle taltif edilmişlerdir. Gönül birlikteliğimizin sonsuza kadar devam edeceği inancıyla…

Sayfayı Paylaş