Tarih

ABDURRAHMAN ERZİNCANÎ HAZRETLERİ (K.S.)

ABDURRAHMAN ERZİNCANÎ HAZRETLERİ (K.S.)

Şeyh Abdurrahman Erzincanî’nin soyu, Orta Asya’dan gelerek Erzincan’a yerleşmiştir. Evlâd-ı Rasûl’den ve Yıldırım Bâyezîd devri meşayihlerindendir. Zamanının gerekli ilimlerini memleketi… Devamını oku

KAHRAMANLIK TARİHİMİZİN ALTIN SAYFASI KANİJE

194-somuncubaba-kanije

Bugün Macaristan’da bulunan Kanije Kalesi önünde, 1601 yılında Osmanlı tarihinin altın sayfalarından biri yazıldı. Kale komutanı Tiryaki Hasan Paşa, tarih… Devamını oku

YAVUZ SULTAN SELİM HÂN’IN ŞAHSİYETİ

194-somuncubaba-yavuz

Dokuzuncu Osmanlı padişahı olan Yavuz Sultan Selim’in babası Sultan II. Bayezid Han, annesi Dulkadıroğlu Alaüddevle’nin kızı Aişe Hatun’dur. (Gülbahar Hatun… Devamını oku

CEZAYİRLİ HASAN PAŞA OSMANLI DEVLETİ’NİN ABD’Yİ VERGİYE BAĞLAMASI

194-somuncubaba-cezayirli

Cezayirli Hasan Paşa, Osmanlı Devleti’ne hizmet etmiş, cesaretiyle tanınmış sadrazamlardandır. Heybetli görünüşünden dolayı önceleri kendisine “Palabıyık” lakabı verilmişse de sonraları… Devamını oku

“KÜLTÜR” EMPARYALİZMİNİN BOYUTLARI VE MÜCADELENİN ZARURETİ

193-11kultur

Emperyalizm, bir devletin başka bir devleti siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik yönden egemenliği altına almak istemesi, sömürgesi hâline getirmesidir. Kültür emperyalizmi… Devamını oku

NAKŞBENDÎLİK SEMPOZYUMU

195-somuncubaba-naksibendilik

Marmara Üniversitesi ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfının ortak olarak düzenledikleri Nakşbendîlik Sempozyumu 2-3-4 Aralık 2016 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Uluslararası alanda… Devamını oku

HAFSA SULTAN

195-somuncubaba-hafsa_sultan

*Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL Yavuz Sultan Selim’in hanımı ve Kanunî Sultan Süleyman’ın validesidir. Belgelerde babasının adı Abdülmuin, Abdülhay ve Abdurrahman… Devamını oku

"EDİB, ÂBİD, ZÂHİD" BİR OSMANLI HANIMEFENDİSİ: ÂDİLE SULTAN

Somuncu Baba

Yüzün mir'at-ı kibriyâdır yâ Rasûlallah/ Vücûdun mazhar-ı nûr-ı Hudâ'dır yâ Rasûlallah Şefâatde delâletdir niyâzım ehl-i beytinden/ Delâletde saâdetdir niyâzım ehl-i… Devamını oku

KOLOMB'UN REHBERİ MÜSLÜMAN DENİZCİLER

Somuncu Baba

"Kolomb'un¸ Rodrigo ve üç Osmanlı denizcisi dışında¸ İspanya'daki savaşlar sırasında esir düşen Osmanlı tayfalarının kılavuzluk ve yardımından da büyük ölçüde… Devamını oku

ORTAÇAĞ'IN MÜSLÜMAN COĞRAFYACISI İDRİSÎ VE DÜNYA HARİTASI

Somuncu Baba

"İdrisî'nin haritaları üç asır boyunca Avrupa'da büyük bir boşluğu doldurmuş; denizcilerin¸ coğrafyacı ve haritacıların en fazla müracaat ettiği haritalardan olmuştur."… Devamını oku