Sûfî Perspektif
Sayfa:2

HALVETİYYE DEVRÂNI

Somuncu Baba

"Topluca yüksek sesle okunan özel tavırlı salavâttan sonra şeyhin¸ ‘Yâ Allah Hû' veya ‘Allah Yâ Hû' yahut ‘Hû Mevlâm Hû'… Devamını oku

TEKKELERDEKİ ÂYÎN-İ ŞERÎFİN İCRÂSI

Somuncu Baba

"Tekkelerin semâ-hâne¸ tevhîd-hâne veya meydân adı verilen bölmelerinde icrâ edilen âyînler genellikle haftada bir defa gerçekleştirilmektedir. Haftanın âyîn yapılan gün… Devamını oku

NEFSİN MERTEBELERİ

Somuncu Baba

"Kişinin kendini bilmesi insanın¸ kendine¸ içine ve nefsine dönmesidir. Bu hâl tam mânâsıyla içe dönüş metodudur. İnsanın nefsini yani kendini… Devamını oku

DİNİN ÖZÜNE VUKÛFİYET SAĞLAMAK

Somuncu Baba

“İslâm samîmiyeti teşvik eder¸ dış boyamayı aslâ kabul etmez; iç temizliğini ve samîmiyeti emreder. Yapılan tesbitlere göre sözün iletişimdeki rolünün… Devamını oku

RESMİYETİN ÖTESİNDE HASBÎLİĞE DAYALI DİNÎ HİZMET

Somuncu Baba

Sevginin küme düştüğü¸ aşkın ayaklar altında çiğnendiği¸ şefkatin belirsiz adreslere göçtüğü¸ merhametin itibar kaybettiği¸ maddenin öne çıkıp insanın değerini belirlediği… Devamını oku

EĞİTİMCİNİN VASIFLARI

Somuncu Baba

İlâhî aşka¸ insanları sevmekle varılacağını ileri süren Mevlân⸠bunu nasıl gerçekleştireceğimize misaller getirmektedir. Mevlân⸠yakından uzağa giden bir çizgiyi takip… Devamını oku

İSLÂM TOPLUMUNUN ADALET KONUSUNDAKİ HASSASİYETİ

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in İslâm'ı tebliğ etmekle görevlendirildiği dönemin arifesinde câhiliye devri Arapları boğaz boğaza¸ bıçak bıçağa gelmiş durumdaydılar. Adaletsizliğin¸ zulmün… Devamını oku

İSLÂM TOPLUMUNUN ÖZLEMİNİ ÇEKTİĞİ BİRLİK ATMOSFERİ

Somuncu Baba

Rahmet elçisi olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in evrensel mesajına iman eden biz mü'minler de rahmet toplumu olmak zorundayız. Hayra davet… Devamını oku

OSMAN HULÛSİ EFENDİ'NİN (K.S.) KULLUK HASSASİYETİ

Somuncu Baba

Zor zamanda dîn-i mübîne sımsıkı sarılan¸ dindarlık kisvesinin tersyüz edildiği bir dönemde sahâbe Müslümanlığını şiâr edinen varlık hazinelerimizden biridir Osman… Devamını oku

HULÛSİ EFENDİ (K.S.)'NİN ÖNGÖRDÜĞÜ HOŞGÖRÜ İKLİMİ

Somuncu Baba

"Müslümanların kardeşliğine ve kardeşlik hukukuna sık sık vurgu yapan Hulûsi Efendi (k.s.) kardeşler arası ilişkilerde asıl olanın rahmet¸ hoşgörü¸ iyi… Devamını oku