Sûfî Perspektif
Sayfa:10

YERYÜZÜNDE TEVÂZÛ İLE YÜRÜYEN ALLAH’IN HAS KULLARI

Somuncu Baba

“Allah’a iman¸ kişinin kendine¸ hayata ve dünyaya anlam vermesini sağlar. İman mü’minde benlik algılamasını gerçekleştirir¸ ben ve ben ötesi şuuruna… Devamını oku

BUHRANDAN İRFANA YOLCULUK

Somuncu Baba

"Tasavvuf¸ rotasını kaybetmiş ve buhrana sürüklenen bireylere ayaklarını sağlam bir şekilde basacak zemini oluşturma çabasıdır." Çağımız buhranlar asrı olarak nitelendirilmektedir…. Devamını oku

ŞİDDET VE TERÖRÜN PANZEHİRİ OLARAK TASAVVUF

Somuncu Baba

"İçsel gelişimini gerçekleştirememiş¸ rûhî donanıma erememiş ve gönül aynasını parlatamamış insanların içlerindeki karanlıkları dış dünyaya da yansıttıklarını görmekteyiz. Asil davranışlar… Devamını oku

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÖRNEK ŞAHSİYETİ

Somuncu Baba

“Doğru insanlardan oluşan bir toplum oluşturmak Peygamber Efendimizin en büyük hedefiydi. Doğruluk onun hayatının her safhasında görülen bir hasletti. Onun… Devamını oku

SABRIN SONU SELÂMETTİR

Somuncu Baba

"Cenâb-ı Hak¸ belâ ve musîbetlerle kullarını imtihan eder¸ bunlara sebât ve sabır göstermeleri ile de onların makam ve derecelerini yükseltir…. Devamını oku

DİL, GÖNÜL VE BEDENİN ŞÜKRÜ

Somuncu Baba

“Zenginliğe şükür¸ fakire infakla; sıhhate şükür¸ hastaları gözetip onları ziyaret etmekle; ilme şükür¸ bir başkasına öğretmekle; akla şükür¸ aklı vereni… Devamını oku

TEVEKKÜL EHLİNİN VASIFLARI

Somuncu Baba

"Tevekkül¸ içselleştirilmesi anlamında¸ tevhîdi gerçekleştirmek demektir; çünkü yaratılmış bir varlığa güvenmek ya da ondan korkmak şirk-i hafî/gizli şirk olur. Tevekkülün… Devamını oku

İBNÜ'L-ARABÎ'DE İLÂHÎ SEVGİ NAZARİYESİ

Somuncu Baba

“İbnü'l-Arabî¸ ilâhî sevgi nazariyesi ile bizleri kendi gerçekliğimizi idrâk etmeye davette bulunmaktadır. Kendimiz de dâhil her şey sevgi dürtüsü ile… Devamını oku

SÛFÎLERİN İLİM TELAKKÎSİ

Somuncu Baba

Ilmin müşterek bir isim olduğunu¸ dolayısıyla çeşitli şekillerde tanımlanabileceğini ifade eden İmam Gazâlî (ö.505/1111)¸1 ilmi şu şekilde tarif etmektedir: "İlim¸… Devamını oku

SICAK BİR AİLE YUVASI

Somuncu Baba

İnsan¸ erkek ve kadın şeklinde iki ayrı cins ve çift olarak yaratılmıştır. 51/Zâriyât¸ 49. âyet-i kerîmesinde Allah her şeyi çift… Devamını oku